Porto CristoNoticias

EL PUNT VERD DE PORTO CRISTO TANCARÀ LES PORTES EL PRÒXIM 1 DE NOVEMBRE

L’Ajuntament de Manacor cerca una nova ubicació que permeti regularitzar la situació de la instal·lació i poder garantir la qualitat ambiental del servei

El Punt verd de Porto Cristo tancarà les portes el pròxim 1 de novembre. L’Ajuntament de Manacor ha pres aquesta decisió perquè no pot garantir que es compleixin els estàndards ambientals que correspondrien a una instal·lació d’aquestes característiques i tampoc no hi pot fer les inversions necessàries per regularitzar-ne la situació. El que ho impossibilita és la situació urbanística del Punt verd i la manca d’alternatives. «La manca de planificació urbanística ens condemna a haver de tancar el Punt verd de Porto Cristo», ha assegurat el delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, que ha recordat que el Pla General no contempla aquesta instal·lació a Porto Cristo, ni tan sols els terrenys on actualment està situat.

El Punt verd de Porto Cristo fa onze anys que es va ubicar de manera provisional a uns terrenys urbanitzables de propietat privada confrontants amb el poliesportiu de l’IES Porto Cristo, mentre es feien les obres de reforma de la plaça del Sol i de la Lluna, que era on fins aleshores hi havia una petita deixalleria. El Punt verd, però, mai no tornà a la seva ubicació original i, onze anys després, continua a la parcel·la de devora l’institut de Secundària. Durant aquests anys no hi ha hagut cap classe de conveni formal ni document que acrediti aquesta cessió entre la propietat i l’Ajuntament de Manacor, el que impossibilita que es pugui autoritzar cap classe de despesa a aquests terrenys per millorar-ne la situació. «El Punt verd ha estat els darrers onze anys sense cap paper, zero, ni un conveni ni un contracte», ha explicat Llodrà. La manca de formalització de la situació amb la propietat privada impossibilita que l’Ajuntament hi pugui fer cap de les inversions necessàries per donar resposta a les denúncies de particulars que han motivat l’obertura d’expedients per part del Seprona i dels Agents de Medi Ambient i que principalment haurien de consistir en el perímetre i tancat de la instal·lació amb l’objectiu d’evitar que hi pugui entrar gent a desmuntar electrodomèstics o deixar enderrocs, així com la pavimentació de la zona per tal d’evitar filtracions al subsòl. «Necessitam poder donar resposta ambiental a aquesta situació, però sense cap conveni l’Ajuntament no hi pot invertir ni un euro per fer cap de les tasques necessàries per poder-lo autoritzar», ha afegit Llodrà.

La manca de planificació urbanística impossibilita que, davant aquesta situació, l’Ajuntament de Manacor compti actualment amb una alternativa pel que fa a la ubicació del Punt verd, ja que aquesta instal·lació no consta al Pla General. «Encara que no hi hagués hagut denúncies, aquest Punt Verd no hauria d’haver funcionat com ho ha fet els darrers onze anys perquè no està fet a l’altura de zones com Porto Cristo o s’Illot», ha explicat Llodrà. Els expedients s’obriren a la primavera de 2021, però el departament de Medi Ambient ja havia requerit solucions des de feia un any. En primer lloc, s’explorà l’escenari de regular la situació mitjançant un conveni amb la propietat dels terrenys on s’ubica, però les converses no varen fructificar. En segon lloc, es sol·licità al departament d’Urbanisme que cercàs ubicacions alternatives. Actualment es treballa en aquesta línia: trobar una parcel·la d’entre 2.000 i 3.000 metres quadrats que pugui acollir el servei amb totes les condicions adequades i necessàries per poder ser autoritzat per part de la Conselleria de Medi Ambient. L’antiga ubicació de la plaça del Sol i de la Lluna es descarta donades les condicions de zona d’esbarjo, infantil i residencial i les molèsties que els camions de gran tonatge podrien causar als veïns.

Davant aquesta situació, el departament de Medi Ambient ha preparat una bateria de solucions per continuar prestant el servei als ciutadans a partir de l’1 de novembre i que es basen en quatre eixos. En primer lloc, ja s’està fent feina per restituir la zona al seu estat previ, eliminar enderrocs i el material que hi quedava. D’altra banda, també es potenciarà el servei de recollida de voluminosos a domicili, un servei que ja funciona sis dies a la setmana. En tercer lloc, es preveu augmentar la presència de la deixalleria mòbil a la zona costanera, ampliant el servei a Porto Cristo. Finalment, s’incrementarà la vigilància i la neteja a la zona, amb els serveis municipals de neteja i amb la Policia Local. Així mateix, aquestes setmanes prèvies al tancament hi haurà reunions informatives amb els veïns de Porto Cristo i de s’Illot per traslladar-los totes aquestes novetats. Llodrà considera que «la resposta que donam soluciona el problema al gran gruix de ciutadans de la zona costanera».

Els delegats de Medi Ambient i Zona Costanera, Sebastià Llodrà i Sebastià Nadal, s’han reunit aquest dilluns amb totes les forces polítiques, per traslladar-los la decisió, que «comprenen i es fan càrrec de la situació perquè heretam la nul·la planificació quant a residus dins Porto Cristo». Per la seva banda, el delegat de la Zona costanera, Sebastià Nadal, ha assegurat que «tots tenim molt clar que tant a Porto cristo com a s’Illot hi ha d’haver un Punt verd, però ha de ser una instal·lació que reuneixi totes les condicions per poder ser autoritzat per part de la Conselleria de Medi Ambient. Som conscients que hi ha de ser, però no a qualsevol preu ni de qualsevol manera perquè de fer-ho només faríem créixer més aquest monstre».

El Punt verd de Porto Cristo s’havia convertit en pol d’atracció de ciutadans d’altres municipis i d’enderrocs d’obra il·legal. Tant és així que la zona d’influència de la instal·lació representa el 20% de la població del municipi, tot i que la factura d’enderrocs suposa el 50% del que paga el Punt verd de Manacor, el que demostra que el que es recull d’enderrocs està sobredimensionat. Els darrers temps ja s’havia limitat l’accés als ciutadans del municipi i la decisió de tancar també es traslladarà als Ajuntaments de la zona.

«Al 95% de la gent que ho fa bé i que compleix, les solucions que plantejam són efectives: recollida domiciliària i deixalleria mòbil. Però no renunciam a un Punt verd com es mereix la zona, i en això feim feina. Som ambientalment contundents i cercam una ubicació definitiva on el tractament de residus pugui ser l’idoni», ha conclòs Llodrà.

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba