NoticiasManacor

Partit Popular Manacor: Tenim el contracte de neteja més car de la història, facem que es noti!

Durant més de quinze dies, i de manera ininterrompuda, des de les xarxes so cials del Partit Popular de Manacor hem publicat imatges (que ens han fet arri bar veïnats, i que també hem fet nosaltres mateixos sense massa esforç) de  flagrants faltes de neteja al nostre municipi. 

Aquestes publicacions no pretenen ser només una crítica, són també un toc  d’atenció a l’equip de govern de fer valer, de bon de veres, el contracte de ne teja més car de la història de Manacor, que entre altres, ha significat duplicar la plantilla de personal. 

El que no és de rebut és pagar per un servei de primera i que els resultats se gueixin essent els mateixos que abans de l’augment de la partida de neteja, ara fa poc més de dos anys.  

A Manacor hi segueix havent punts calents que requereixen reforç i màxima  atenció. Un fet que, malgrat l’increment de la plantilla no s’està realitzant. És necessari augmentar la previsió en determinades zones i indrets, sobrada ment coneguts.

CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ 

A més, també hem detectat que hi segueix havent una gran desconeixença  del servei de recollida de trastos. Convidem al regidor de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, a fer un pensament en quant a incrementar i reforçar les campanyes de conscienciació a la ciutadania. Des del Partit Popular veiem, amb certa incomoditat, com des de l’equip de govern s’acusa de forma reiterada als veïnats de comportaments incívics. Podem compartir que en alguns casos,  així sigui, però no per norma general. Possiblement molts trastos que es tiren incorrectament, és per desconeixement. 

No creiem en les polítiques en negatiu que criminalitzen per avançat. Creiem  en l’educació cívica dels ciutadans i en facilitar la informació per molt diversos  canals, no només via xarxes socials. Instem el senyor Llodrà a diversificar les  seves vies de comunicació amb la ciutadania, per tal que els missatges arribin  a quantes més persones, millor.

PREVISIÓ I PLANIFICACIÓ 

Així mateix, veiem que des de l’equip de govern es reclama informació o de nuncia immediata per part dels veïnats, en cas de detectar un focus de brutí cia. Està molt bé comptar amb la participació ciutadana, de fet és clau per a  l’èxit del projecte, però no es pot abocar tota la responsabilitat en la col·laboració dels ciutadans.  

Molts d’aquests focus responen a històriques zones altament delicades que  no són noves d’ara. Les entrades a Manacor, determinats encreuaments a  barriades més perifèriques i contenidors de la zona costanera, són focus reiterats. Per aquest motiu trobem a faltar més previsió i reforç en la neteja en aquestes zones que, com diem, ja se sap requereixen major eficiència en  quant a neteja.

Coincidint amb l’equador de la legislatura, la formació política a la que pertany  el regidor de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, aprofita per treure pit del que anomenen “bon govern”. Entre els seus suposats èxits, plantegen la neteja del municipi i ho avalen amb sancions imposades a l’empresa concessionària.

Aquest “bon govern” del qual presumeixen és un “bon govern de xarxes soci als” on uns i altres es posen medalles però sembla que viuen absents a la realitat del municipi a peu de carrer. La neteja no és la que pagam. Posar sanci ons a la concessionària, tot i que no ha de deixar de fer-se, no significa que aquesta es torni més efectiva i eficient. 

Instem el delegat Llodrà a assumir la responsabilitat política que li correspon en aquest assumpte, a deixar de fer polítiques de postureig 2.0 i a involucrar se de valent en la neteja de Manacor trepitjant els carrers del municipi. Ja li  vam reclamar fa uns mesos en sessió plenària, però segueix en la mateixa línia de fer feina només de cara a la galeria de les xarxes socials. Instem al senyor Llodrà a treure tot el suc del contracte de neteja per tal que el servei sigui excepcional, com excepcional és el que pagam per ell. 

Tenim el contracte de neteja més car de la història de Manacor, facem que es  noti! 

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba