ActualidadEntrevistas

Maria Antònia Sansó: «El Decret d’Habitatge és sinònim d’opcions, de possibilitats. Una alternativa al Pla General»

Maria Antònia Sansó, a més de ser la líder del Partit Popular de Manacor és també la directora insular d’Hisenda i Pressuposts del Consell de Mallorca. Avui volem conèixer més d’aquesta vessant.

Maria Antònia, quines són les teves tasques a Ciutat? Tenen repercussió a Manacor?
-Com a directora insular som la responsable de l’elaboració dels pressuposts i tot el que implica: estar en contacte permanent amb les distintes conselleries insulars i també amb el mateix Govern de les Illes Balears per saber de quin pressupost disposam i per dissenyar les inversions a curt i mig termini en els 53 municipis de Mallorca, Manacor inclòs.

-Per tant, què ens pot avançar? Què hi ha en els pressuposts d’aquest 2024 per Manacor?
-El Consell de Mallorca impulsa el Pla d’Obres i Serveis (POS) al qual els ajuntaments presenten els projectes que consideren més interessants, importants o necessaris. Aquesta darrera legislatura el govern insular d’esquerres destinava una partida de 10 milions d’euros a repartir entre els municipis. Per aquests pressuposts 2024 hem decidit duplicar la inversió. Hi ha més de 20 milions d’euros per a inversió. Un esforç important que esperam que repercuteixi en la millora dels municipis manacorins. L’Ajuntament de Manacor, evidentment, no ha de deixar passar l’oportunitat i ha de presentar els projectes que consideri.

-Què podria presentar l’Ajuntament de Manacor? La millora de l’Avinguda Torrent, per exemple? Com està aquest projecte que ja s’havia presentat?
-Sí, malauradament el fet de presentar projectes amb fotos molt guapes, però buides de contingut real va ser una constant en l’anterior govern insular de la senyora Catalina Cladera. Van venir, van anunciar, es van fer fotos i van tenir els titulars que volien, però quan vam arribar nosaltres i vam obrir les carpetes dels projectes… aquestes eren buides. No s’havia mogut un dit, no s’havia avançat un pam i tots sabem que l’obra pública és lenta. Com bé has indicat aquest projecte és un dels que l’Ajuntament de Manacor podria presentar al POS, sí, seria un bon candidat.

– Què més arribarà a Manacor des del Consell de Mallorca?
-El passat mes d’abril vam fer una modificació pressupostària que va suposar incorporar 50 milions d’euros més als comptes. 50 milions d’euros per inversions i adquisicions. Una d’aquestes compres que s’han contemplat és la de la llar dels majors del carrer Nou, aquí a Manacor. Fins ara s’està pagant un lloguer elevat a la propietat. Des del Consell de Mallorca estam valorant comprar l’edifici. Es tracta d’un local cèntric i que els nostres padrins ja senten com a ca seva, seria una molt bona opció en la qual estam fent feina de valent i en la que m’he implicat personalment perquè consider una inversió necessària. Hem de començar a fixar determinats serveis en l’urbanisme manacorí, i aquest és un exemple.

– Parlant d’urbanisme… Manacor també ha aprovat l’aplicació del Decret d’Habitatge. No és una iniciativa del Consell de Mallorca, sinó que prové del Govern de les Illes Balears. Té vostè relació amb el Govern?
-Per mor del meu càrrec com a directora insular d’hisenda i pressuposts tenc contacte quasi diari, sobretot, amb la Conselleria d’Hisenda, la del vicepresident Antoni Costa. Tanmateix, amb la resta de conselleries també ens comunicam. Pel que fa al Decret d’Habitatge per exemple, tant la consellera Vidal com els seus directors generals no han fet més que donar-nos facilitats per aclarir dubtes quant al Decret. Un document del qual no puc estar més que satisfeta. El fet que a Manacor es pugui aplicar suposa un avanç molt important per moltes persones. Aquest fet concret, el Decret d’Habitatge del Govern de les Illes Balears sí que l’he tractat personalment. I he negociat personalment que a Manacor es pugui aplicar. Me pareixia deixar perdre una gran oportunitat el fet que els manacorins no tinguessin l’opció de beneficiar-se dels seus avantatges si ho consideren oportú.

– Què suposarà per Manacor i pels manacorins aquest Decret d’Habitatge?
-Primer de tot ha de quedar molt clar que qui vulgui aplicar la normativa que marca el Pla General pot fer-ho, i qui vulgui aplicar la normativa del Decret d’Habitatge es pot declinar per aquest. És, en definitiva, més opcions, més possibilitats. No és una imposició, es pot triar allò que interessi més a qui vulgui emprendre una obra per exemple. Jo destacaria que aquest Decret permetrà que els casals catalogats o de nova planta puguin redistribuir-se. Això vol dir que es poden dividir en oficines o en apartaments o pisos més petits. Fins ara el PGOU no ho permetia. Can Puerto, al carrer Pius XII és un exemple del que es podrà fer. Una forma de retornar determinats casals a la vida. Un altre aspecte que trob interessant és que els locals comercials es podran reconvertir en habitatges sempre que no es trobin en vies eminentment comercials com podria ser sa Bassa. Me pareix un Decret molt complet que permet reactivar l’economia, intentar equilibrar el mercat immobiliari amb uns preus actualment desorbitats i no consumir territori. I sobretot, i com he dit, no és una imposició, sinó que és una opció més per qui estigui valorant fer una inversió immobiliària per exemple.

Maria Antònia Sansó

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba