ActualidadComarca

L’Audiència desestima el recurs de Tirme S.A. i l’empresa municipal llorencina Bellver S.A. no haurà de pagar els 554.736 euros pel tractament de llots

L’Audiència provincial de Palma ha desestimat el recurs d’apel.lació interposat per Tirme SA, contra la sentència de dia 9 de gener del 2017 dictada pel Jutjat de Primera Instància nº4 de Manacor, i per tant l’empresa municipal Bellver SA no haurà de pagar pel tractament de llots durant el període comprès entre gener del 2010 i gener del 2014.
Tirme SA reclamava a l’empresa municipal Bellver SA la quantitat 523.015,34 euros, més 31.721,23 euros en interessos de demora pel tractament de llots.
“Per l’Ajuntament de Sant Llorenç és una bona notícia, pensam que era contradictori que si el Consell de Mallorca no canvia la tarifa nosaltres l’haguem d’aplicar als contribuents. Llavors s’hagués generat un desfasament. A més l’Ajuntament de Sant Llorenç gestiona la depuradora, cosa que no fan altres municipis, i això no ha de ser un motiu de penalització”, assenyala el batle Mateu Puigròs.
Antecedents
El dia 22 de juny de 2009 Tirme SA va rebre una comunicació del director insular de Gestió de Residus, per la qual cosa se li comunica que, en aplicació de la normativa del Pla Director, havia de procedir a facturar als ajuntaments i a les empreses públiques de titularitat municipal el servei de tractament de fangs i llots provinents d’estacions depuradores des del dia 1 de gener de 2010 al preu de tarifa que sigui aplicable per a l’any 2010.
El dia 19 d’octubre de 2009 Tirme SA va rebre una nova comunicació del director insular de Gestió de Residus en la qual s’informa de les dificultats que suposa l’aplicació d’una tarifa única per al servei de tractament de residus sòlids i de fangs i de la conveniència d’aprovar una tarifa diferenciada. I s’informa que per això es crearà una comissió i que “mentrestant és manté la situació de tarifa única pels residus urbans, que inclou els costos de la gestió de fangs. En conseqüència, us preguem que no apliqueu la expedita facturació”.
El 30 de novembre de 2012 va entrar en vigor la Llei del Parlament de les Illes Balears número 13/2012 de Mesures d’Activació Econòmica. L’article 18 de l’esmentada legislació va establir l’obligació del Consell de Mallorca d’aplicar una tarifa específica per al tractament de llots, diferenciada de la tarifa general de residus sòlids. La tarifació diferenciada va començar a aplicar-se a partir de febrer de 2014.
Tirme SA va reclamar una compensació pel tractament de llots durant el període de transició, comprès entre gener de 2010 i gener de 2014, és a dir, el temps que encara només hi havia una tarifa única. Durant aquest període, varen calcular que es varen dipositar 3.615,73 tones de fangs i, segons la tarifa única de 131,50 € / tona vigent en aquest període i aplicant un 10% d’IVA, això suposa el total reclamat de 523.015,34 euros. Ara també es reclamen els interessos de demora.
L’Audiència provincial desestima el recurs perquè interpreta que la única normativa vàlida era la de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que establia una única tarifa, i que els informes aportats són contradictoris i no han donat lloc a que el Consell dictàs una resolució expressa.
L’Ajuntament ha guanyat la sentència i s’ha estalviat pagar 554.736 euros a Tirme. L’advocat Gabriel Fiol és qui ha defensat a l’Ajuntament.
Aj. Sant Llorenç

Ajuntament-de-Sant-Llorenç-des-Cardassar-web

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba