NoticiasManacor

El ple de l’Ajuntament de Manacor aprova incorporar 6,9 milions d’euros de romanent per a projectes necessaris i urgents

Es destinaran 2,2 milions d’euros a la reforma de via Majòrica i 1,7 milions als  terrenys i una nau per a la nova planta potabilitzadora d’aigua  

El ple de l’Ajuntament de Manacor ha aprovat aquest dilluns horabaixa amb els vots dels grups  municipals de MÉS-Esquerra, PSIB-PSOE, Podem Manacor i PP, i l’abstenció d’El Pi i AIPC-SyS,  la incorporació de 6,9 milions d’euros del romanent municipal acumulat d’anys anteriors per a la  realització d’importants projectes per al municipi. El consell de ministres va a suspendre l’aplicació  de les regles fiscals per 2020 i 2021, mesura que va ser confirmada el 20 d’octubre pel Congrés dels Diputats, obrint la porta a la incorporació de romanents d’anys anteriors i la reactivació econòmica  mitjançant la realització de projectes necessaris i urgents pel municipi de Manacor.  

Entre les quanties aprovades al ple de maig, destaquen 2,2 milions d’euros per a la reforma i millora de via Majòrica i 1,7 milions d’euros per a l’adquisició d’uns terrenys amb una nau per a instal·lar-hi la nova planta potabilitzadora municipal, que abastirà d’aigua potable la ciutat. Així mateix, també  s’hi inclouen 634.432 euros per a la sectorització de la xarxa d’aigua, 620.000 euros per a la millora  

del camí de sa Mola, 500.000 per a subvencions de rehabilitació de façanes o 320.000 euros per a  l’adquisició d’uns terrenys per a construir-hi un aparcament per a l’Hospital de Manacor.  

Reglament de prestacions econòmiques d’urgència social.  

El ple també ha aprovat aquest dilluns horabaixa amb els vots de l’equip de govern i l’abstenció de  l’oposició un reglament per a la regulació de les prestacions econòmiques d’urgència social de les  famílies del municipi. L’objectiu del reglament és determinar les característiques, naturalesa i  tipologia de les prestacions econòmiques d’urgència social atorgades per l’Ajuntament de Manacor,  així com regular el procediment d’accés a les mateixes.  

El nou reglament estableix quins són els requisits que han de complir els beneficiaris dels ajuts, el  que «clarifica la feina del departament de Serveis Socials i elimina els rumors malintencionats i les  notícies falses», assegurà la delegada de Serveis Socials, Carme Gomila.  

Així mateix, algunes de les prestacions poden tenir establerts uns requisits específics i també  s’estableix una quantia màxima que podrà atorgar-se. L’atorgament de la prestació requerirà de la  valoració prèvia per part dels professionals, que hauran de tenir en compte la vessant social i  l’econòmica. Anualment s’elaborarà un document tècnic de prestacions econòmiques que permetrà  la fixació d’una quantia màxima per a cada tipologia.  

El reglament és un «exercici de transparència» que compta també amb el vistiplau d’organismes  supramunicipals i que segueix el camí d’altres ajuntaments. «El reglament actual és de 1997,  necessitàvem un document que s’adapti a la realitat actual», explicà Gomila.  

Camins públics

El ple de l’Ajuntament de Manacor també ha acordat aquest dilluns horabaixa l’aprovació definitiva  de la IV modificació de l’inventari de camins i camades d’ús públic. L’aprovació definitiva de  l’inventari es va aprovar el juny de 2001. L’inventari de camins i camades d’ús públic ha sofert  quatre modificacions: la primera es va a provar el setembre de 2010 i va afectar la zona de la finca  del Fangar. Amb posterioritat hi ha hagut dues modificacions més, la que es va aprovar l’abril de  2012 i la que s’aprovà el juliol de 2012. L’octubre de 2015 s’aprovà inicialment la IV modificació de l’inventari de camins i camades d’ús públic, l’objectiu de la qual és incorporar gràficament les tres  modificacions aprovades anteriorment i l’eliminació d’aquelles camades de menys de 300 metres  lineals que donen accés a menys de quatre parcel·les i que no connecten amb cap altre camí. Durant el termini d’exposició pública s’hi presentaren vint-i-sis al·legacions, que s’han desestimat ja que els  serveis tècnics consideren que no tenen relació amb l’objecte de la IV modificació de l’inventari.  

La Llei 13/2018 de camins públics i rutes senderistes estableix que els municipis que ja disposen  d’inventari de camins s’han d’adaptar al text legal en un termini màxim de dos anys des de la seva  entrada en vigor, pel que el ple municipal ha aprovat també posar en coneixement de l’equip que  redacti l’adaptació de l’inventari a la Llei de camins les al·legacions ara desestimades.  

Així mateix, el ple també ha acordat informar favorablement el projecte d’adequació i ampliació de  l’Hospital de Manacor impulsat per part de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears,  d’acord amb els criteris tècnics del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament. 

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba