ActualidadNoticias

L’Ajuntament de Manacor municipalitza la gestió i neteja de les nou platges urbanes del municipi

El nou model que implementarà l’empresa municipal SAM anirà orientat a la  conservació ambiental de les platges  

L’Ajuntament de Manacor gestionarà l’explotació i neteja de les nou platges urbanes del municipi a  través de l’empresa municipal SAM. La recent ampliació de l’ampliació de l’objecte social de la  SAM i transformació d’aquesta en mitjà propi permet que l’empresa pública pugui ampliar les seves  competències i rebre un encàrrec de gestió per part de l’Ajuntament. Així, l’Ajuntament ha  encarregat a la SAM que es faci càrrec de la neteja, manteniment i explotació de les platges urbanes del terme municipal de Manacor.  

En total són 9 platges, que es gestionaran per part de l’Ajuntament, a través de la SAM: s’Illot ,  Porto Cristo, Cala Anguila, Cala Mendia, Estany d’en Mas, Cala Antena, es Domingos Grans, es  Domingos Petits i Cala Murada.  

El Consell de la SAM ja ha aprovat la creació de dos borsins de feina, un de peons i l’altre de  conductors per ampliar el personal de l’empresa pública i poder garantir el servei. En total, es creen  18 llocs de feina: 1 conductor, 11 operaris temporals, 5 operaris anuals i 1 encarregat. També s’han  aprovat els plecs de condicions per treure la licitació de la compra de tot el material necessari tant  per a l’explotació com per a la neteja. En total hi haurà 936 gandules i 443 parasols distribuïts a les  9 platges.  

«Municipalitzam amb un clar canvi de model», ha destacat el batle de Manacor, Miquel Oliver, qui  ha explicat que «passam de tenir un model empresarial centrat en el guany a un model centrat en el  medi ambient i que ens permet una certa flexibilitat, ja que el podrem modular en funció de les  necessitats de cada platja i de cada moment». En aquest sentit, «la prioritat com a empresa pública  no ha de ser guanyar molt sinó prestar un bon servei», ha afegit el delegat de Zona Costanera,  Sebastià Nadal.  

La presidenta de la SAM, Cristina Capó, ha explicat que l’any passat l’empresa concessionària no va voler prorrogar el contracte d’explotació a causa de la situació provocada per la pandèmia de Covid 19. «Entenem que les empreses privades davant la situació d’incertesa actual tinguin por de fer-se  amb aquest servei. Per això, l’Ajuntament de Manacor ha fet una passa endavant i assumeix a través de la SAM aquest nou repte», ha assegurat. L’objectiu, ha afegit, és «donar la màxima normalitat  possible en una temporada que tornarà a ser atípica i donar aquesta xarxa de seguretat al sector  turístic».  

Meitat d’ocupació de gandules i para-sols 

Una novetat important respecte del model de gestió anterior és que es redueix a la meitat el nombre  de gandules i para-sols amb l’objectiu de racionalitzar al màxim l’ús de l’espai públic en un context  de retrocés de la superfície de les platges i en què també es vol garantir el gaudi de les persones que  no utilitzen gandules i parasols de pagament, a més de cobrir les necessitats dels turistes. En total hi  haurà 936 gandules i 443 parasols distribuïts a les 9 platges. 

«Aquest estiu hi haurà parasols i gandules però amb un model racional i menys empresarial, per  poder donar amplitud a les persones que vagin a la platja, però sense renunciar als serveis que  reclamen els turistes», ha afirmat Oliver.  

A més, també s’aniran substituïnt les dutxes actuals per renta peus, el que suposarà un estalvi  d’aigua.  

Neteja de les platges 

Es planteja un canvi respecte de l’anterior model i es prioritza la recollida manual en front de la  neteja mecànica per respectar el perfil natural de les platges evitant la pèrdua d’arena i la destrucció  de la vegetació natural. En aquest sentit, el batle ha afirmat que «la mecanització serà el darrer  recurs; no hem inventat res, és ciència.» 

La SAM elaborarà un pla de neteja seguint els criteris establerts pel departament de Medi Ambient  de l’Ajuntament de Manacor, que preveurà la dotació de Recursos humans, la freqüència i horari del servei, etcètera.  

A les platges urbanes no incloses en zona LIC (Porto Cristo, Cala Mendia, Cala Anguila, s’Illot i  s’Estany d’en Mas) es farà neteja manual amb suport de neteja mecànica quan sigui necessària,  sempre en funció dels criteris tècnics, garbellat i oxigenació de l’arena de tota la platja. Això sí, la  neteja es farà de la manera més selectiva possible, garantint la minimització de retirada d’arena i de  restes orgàniques.  

A les platges de Cala Murada, es Domingos Petits i es Domingos Grans (zona LIC) la neteja serà  manual i, excepcionalment i un màxim de 5 vegades al mes, neteja mecànica.  

A Cala Antena la neteja es realitzarà exclusivament amb mitjans manuals.  

Pel que fa a la neteja manual, es realitzarà diàriament. El seu objectiu és exclusivament eliminar els  residus d’origen antròpic. Acabada la temporada, es continuarà amb els mínims d’un dia a la  setmana a Porto Cristo i s’Illot, i un dia al mes a la resta de les platges.  

En cas d’episodis de gran temporal, caldrà ajustar el dia de neteja a la situació.  

En qualsevol cas, el delegat de Zona Costanera Sebastià Nadal ha explicat que qualsevol feina  estarà coordinada amb el departament de Medi Ambient pel que fa a la neteja i amb el departament  de Turisme pel que fa als serveis. Una novetat en aquest sentit també és que enguany hi haurà dos  tipus de recollida mecància: gran (vehicle) i petita (tipus motocultor).  

Posidònia oceànica 

La gestió de la posidònia oceànica es realitzarà complint la normativa autonòmica i municipal al  respecte (Resolució del Director General d’Espais Naturals i Biodiversitat, informe tècnic Criteris  de gestió sostenible de les platges del municipi de Manacor de 26 de juny de 2020).  

La retirada de les restes de posidònia es farà manualment i es centrarà en la retirada d’acumulacions que puguin dificultar l’accés dels usuaris a la zona de bany, grans acumulacions que es puguin  produir i la recol·locació de restes de posidònia per tal d’afavorir el bany als usuaris i que davant  una previsió meteorològica adversa es pugui recol·locar de manera ràpida i efectiva per tal de  protegir la platja de l’onatge. 

En cas d’episodis de fenòmens meteorològics que arrosseguin fins a les platges quantitats  extraordinàries de posidònia es podrà recórrer a la retirada mecànica (sempre amb la supervisió de  l’Ajuntament i respectant la normativa pertinent).  

En el cas de la retirada de posidònia mitjançant maquinària, es tendrà en compte l’època de  nidificació del tiruril·lo camanegre (Charadrius alexandrinus), entre març i juny.  

Les platges naturals no tendran cap tipus de retirada de posidònia. En casos excepcionals o de  circumstàncies extraordinàries (fenòmens naturals) és podrà realitzar una reubicació de les restes de posidònia i/o condicionament a les platges naturals del municipi de Manacor de manera manual,  sempre coordinat i amb la supervisió de l’Ajuntament de Manacor.  

Neteja i manteniment d’instal·lacions 

La SAM també elaborarà un Pla de neteja de les instal·lacions i equipaments de cadascuna de les  platges.  

Els serveis higiènics es faran nets un mínim de 3 vegades al dia. Les dutxes i renta peus un mínim  d’una vegada al dia.  

També s’haurà de realitzar a cada platja una vegada a l’any, com a mínim, una analítica per a  controlar la presència de fongs a les plataformes de les dutxes. Una vegada a l’any, s’haurà de  realitzar una analítica sobre la qualitat de l’arena.  

Així mateix, s’aplicaran les mesures de neteja de prevenció COVID-19 acordades al Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per fer front a la crisi sanitària, de 27 de  novembre de 2020, mentre aquest pla estigui vigent.  

Degut a la situació COVID-19, enguany no hi haurà ni kayak ni patins d’aigua.

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba