ActualidadManacor

La Salle Manacor revoluciona l’educació amb un nou model

Adéu als llibres de text convencionals, als horaris per assignatures i a les aules tradicionals. L’ensenyament rígidament compartimentat desapareix i és substituïda per seminaris, tallers i projectes, en els quals l’alumnat adquireix coneixements de manera transversal. La Salle Manacor, part de la xarxa La Salle que a Espanya i Portugal compta amb 120 centres, engloba aquests canvis sota el Nou Context d’Aprenentatge (NCA), un model pedagògic propi, fruit de la reflexió i la recerca, que respon a les demandes de la societat d’avui.
El NCA suposa un canvi estructural i global de la cultura de l’escola. Trenca les barreres de l’educació més convencional, incloses les físiques. Desplaça el focus de l’ensenyament a l’aprenentatge de manera experiencial amb l’objectiu de fomentar la motivació i la comprensió, així com la construcció de l’ésser en la seva integritat. I com un altre element diferenciador, inclou un renovat sistema d’avaluació que, al costat de les habituals notes numèriques que compleixen amb els criteris exigits per cada Administració, afegeix una valoració de l’evolució de les destreses (científic-matemàtiques, tecnològiques, humanístiques, artístiques…), potencialitats i capacitats. Un sistema integral d’avaluació que ofereix una visió més global de l’alumnat.
El NCA ja és una realitat a La Salle Manacor en les etapes d’Educació Infantil i Primària i estarà completament implantat fins a la universitat en tots els centres La Salle en el curs 2025-2026.
En el seu nou ús de l’espai i el temps, l’estructura organitzativa dóna pas a jornades en les quals tenen cabuda totes les matèries a través de diferents activitats. La distribució per assignatures tradicionals deixa pas als Moments d’Aprenentatge.
Aquest innovador model prescindeix dels llibres de text convencionals, i els substitueix per materials didàctics d’elaboració pròpia, que combina amb suports audiovisuals i altres formats. Aquests materials permeten la ràpida actualització del contingut per a respondre al context present.
La Salle està vivint una profunda transformació interna amb la implantació del NCA. Els canvis aconsegueixen tant a la formació del professorat, en la qual s’ha invertit una mitjana de 50 hores per educador, com a la remodelació interior dels centres de manera progressiva, on es treballa en els anomenats paisatges educatius, que porta al redisseny de les aules.

Valoració de Jesús Félix Martínez, director de la Xarxa d’Obres Educatives La Salle

«Sentim que el nostre nou model pedagògic comporta una profunda revolució de l’educació, en la qual l’alumnat aprèn més i millor per assumir el rol de protagonista en el procés. Educar des del context augmenta la comprensió d’allò que es viu i fomenta el compromís de l’alumnat. Estem molt satisfets amb els resultats. Comprovem que ha millorat la motivació i l’aprenentatge dels alumnes».

«El NCA és un canvi de cultura organitzacional, tant a les aules com en tota la institució i neix de conjuminar la tradició amb la innovació lasal·lianes. No eduquem per al futur, sinó per a l’avui, pensant que les eines amb les quals dotem als nostres alumnes els serviran per a transformar la societat».

Sobre La Salle

La Salle és una institució implantada en vuitanta països que es dedica a l’educació basada en els valors humans i cristians. Entre els seus objectius es troba el de potenciar el desenvolupament de capacitats perquè arribin a ser persones autònomes, competents, creatives i implicades en la construcció d’una societat més justa i solidària. Com a institució està oberta a l’entorn i atenta a les demandes i necessitats del món educatiu, laboral i empresarial, així com compromesa a portar endavant el seu projecte com a comunitat educativa. Per a això compta amb un equip de professionals competents enfocats en la millora contínua i la innovació.

Els centres La Salle reben el seu nom de Sant Joan Baptista de La Salle qui, a la finals del segle XVII es va associar amb uns mestres per a mantenir escoles dedicades als nens pobres. Amb ells va fundar l’Institut dels Germans de les Escoles Cristianes.


Juan Baptista i aquests mestres, vivint i reflexionant junts, van arribar a compartir un mateix esperit que omplia de sentit la seva tasca educadora. Aquells mestres es van convertir en Germans, persones que es consagren a Déu en comunitat i es comprometen a viure junts i per associació al servei educatiu dels pobres.
La Salle Manacor

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba