Entrevistas

Encuesta de “Manacor Comarcal” a comerciantes y empresarios de Manacor (1ª parte)

Texto y fotos: Josep Lluís Amer

Tras las reiteradas y constantes quejas y campañas llevadas a cabo por los comerciantes y hosteleros de Manacor, vemos conveniente desde “Manacor Comarcal”, darles voz a sus opiniones y súplicas. De este modo, hemos planteado una serie de preguntas para encuestar a distintos propietarios que regentan bares, restaures y comercios de esta localidad.

1. Tras casi un mes de confinamiento, ¿creen que sus campañas y quejas han sido escuchadas por los gobernantes? ¿A quién señalan como principal responsable, al Gobierno Autonómico o al Ajuntament de Manacor? ¿Piensan que hubiesen podido hacer algo más por vosotros y por la localidad?

2. Respecto a antes del confinamiento del casco urbano de Manacor, ¿en qué porcentaje proporcional han disminuido las cajas diariamente?

3. ¿Está satisfecho con las ayudas y las campañas promovidas desde el Ajuntament de Manacor? ¿Cree en el sistema de 2 vales por valor de 10 euros para cada ciudadano con el fin de reactivar la economía local?

4. Para darles voz a su opinión, exponga cual sea su visión general de la situación que está padeciendo la ciudad de Manacor y qué espera para estás próximas navidades.

Maria Àngels, Cati i Lisset: Ópticas Florida

1. No crec que ens hagin escoltat massa. Principalment, senyalaria al govern Autonòmic però, també cal dir, que l’Ajuntament de Manacor tampoc ens ha ajudat gaire. L’Ajuntament s’ha limitat a dir que sí a tot el que venia del Govern.

2. La caixa ha baixat entre un 70% i un 80% segur. Molt poc… Nosaltres aquest mes de novembre no hem cobert les despeses. Ja anàvem amb una mica de previsió i hem evitat comprar la quantitat de gènere que portàrem l’any passat.

3. Trobo que els vídeos estan bé, però també pens que es poden arribar a fer més coses. Respecte als tiquets de 10 euros, pens que és una iniciativa que està bé, però no crec que sigui una gran ajuda per els comerciants; diria que és més una ajuda per la ciutadania. Crec que la majoria de vals es gastaran als mateixos llocs. Si algú te un val de 10 euros acudirà a un establiment que tengui productes de, més o menys, el preu del tiquet. Jo preferiria que s’apostés per una ajuda directa al comerç, veient que hi ha gent que ha de tancar els seus negocis i ha hagut de despedir personal, ja que les despeses es mantenen pagant tributs, la cuota d’autònom, seguros…

4. De cara a la campanya de Nadal, jo ho veig una mica negre. La gent no té gastera… Trob que l’Ajuntament hauria de pensar una mica més amb nosaltres. No tenim feina, però tenim empleats. Les despeses són les mateixes i no tenim gent. Els vals no són suficients, no són una ajuda pel comerç. Tampoc sabem quan es cobraran, a lo millor serà d’aquí a tres mesos, i nosaltres ja haurem venut el producte.

Toni Mesquida: Mundi Sport

1. Escoltades segurament que sí, perquè hi ha hagut repercussió amb les manifestacions, però no crec que hagin influït massa en les determinacions que poguessin haver de prendre. Políticament nosaltres veim una part comercial que mos ha afectat moltíssim i ells veuen una part sanitària que sí és necessària, s’ha de fer, però tenim la dubte de si era necessari tant de temps. Per la informació que tenc, me sembla més una qüestió del Govern Autonòmic, de la Conselleria de Sanitat. Me pareix que la manera de pensar, d’aquí, de l’Ajuntament, no era la mateixa que hi havia a Palma, però a la capital trobaven que sí… i en aquest cas, pesa més l’opinió d’allà.

2. Nosaltres ens anàvem mantenguent, anaven fent feina bastant bé, i dençà d’aquest darrer confinament, s’ha notat bastant. No he mirat el tant per cent, però hem perdut una mica menys de la mitat de la clientela. Es veu que la comarca de Llevant és amplia i el comerç de Manacor dóna moltes solucions als pobles que estan a les proximitats de la localitat.

3. Jo sempre pens que, quan es fa alguna cosa, és per intentar solucionar un problema. Lo còmode i lo bo de fer és no fer res. En aquest cas, sempre és positiu que és faci alguna coseta, això és lo importat, malgrat a vegades es pensi que és pot fer més d’una o una altra manera. Respecte als vals de 10 euros, tenc companys que estan dins altres gremis i pensen que segons quins establiments no es veuran afavorits per aquesta iniciativa. Un val de 10 euros no és una gran venda, i malgrat ajudi, hi haurà comerços que no hi sortiran massa beneficiats. Pens que una altra manera d’ajudar al comerç, d’una forma més equitativa, hauria estat mitjançant les rebaixes en contribucions o en les taxes de basura.

4. Pens que és una pandèmia mundial, que ha afectat a tothom. El petit comerç està molt afectat i voldria demanar a la gent de la comarca i de per aquí que, si pot comprar al petit comerç sempre és una molt bona ajuda. Després d’aquest confinament ens adona’m de tota la quantitat de gent que no és de Manacor i què hi vé a comprar, i és d’agrair. Necessitem la gent de fora poble; la gent de Manacor no basta. De cara a Nadal, jo ho veig complicat, i voldria equivocar-me, però pens que la gent està asustada i té poca alegria; la gent no té doblers i prefereix estalviar.

Diana: Restaurante Taska

1. Creo que no. Señalaría al Gobierno Autonómico como principal responsable. Podrían haber hecho mucho más por nosotros, sobre todo en las cuotas que hay que pagar de la seguridad social, hacienda… No han tenido nada en cuenta, con todas las restricciones, los cobros siguen siendo del 100%, por lo tanto, no nos dejan ningún margen.

2. Ha bajado un montón, alrededor de un 80%… A mí, en especial, me ha pillado fatal. Yo acababa de abrir este establecimiento el día 13 de marzo, un día antes de empezar el confinamiento nacional. Estuvimos cerrados hasta junio, donde volvimos a empezar con el fin de crear clientela, y ahora esto… Todo es muy complicado.

3. Yo creo que podrían hacer un poco más. Hay mucha gente que está desmotivada y desanimada. Muchos gastos y cero ingresos. La ayuda que nosotros solicitamos en septiembre, enfocada a los gastos y añadidos para el protocolo Covid, me han contestado esta semana y me han dado el visto bueno. En principio, en cuestión de diez días, según nos informan, recibiremos la prestación. La nueva ayuda del Ayuntamiento de Manacor aun la estamos tramitando.

4. Cuando tomen medidas nuevas, suplico que nos avisen con algo de antelación para que nosotros también podamos actuar de forma adecuada y no se vuelva todo tan caótico. Te cierran los interiores y no sabes como sacar tu negocio adelante. Yo tengo una terraza que no está cubierta, pero no me atrevo a invertir sin saber lo que mañana puedan decretar. Estamos atados de manos. En cualquier caso, agradezco a la gente que viene de todos modos y consiente, con el frío que hace, el comer en la terraza.

Juan Pedro López: Viatges Llevant

1. No, en absolut. Ha estat una situació molt estranya, els comerciants entenem que lo primer és la salut, però crec que s’ha allargat massa tot això. Aquests segons 15 dies de confinament no tenien un motiu de pes justificat. No som jo un expert per dir-hò, però la davallada de contagis era evident. S’ha confinat Manacor i m’agradaria saber si també, amb les dades que mos donen de l’Hospital, conten a la gent d’altres poblacions de la comarca. Hi ha una falta de transparència de dades, s’han magnificat els números de Manacor. I sense voler entrar en polèmiques ni comparatives, cal revisar les dades que mostrava Inca fa unes setmanes, i amb tots els meus respectes cap a Inca, però aquestes mesures han fet molt de mal al nostre comerç. Molta gent jove que ha muntat la seva empresa i es veu ofegada, un mes és molt. S’ha comprovat que Manacor menja molt de la comarca i s’ha notat molt el tancament. No sé si l’Ajuntament ha sabut traslladar la nostra situació, però vull pensar que sí. La Conselleria no ha mostrat transparència de dades ni d’informació. Si tu ho expliques bé, ningú tendrà res a dir, però amb la foscor que s’ha fet tot, la gent s’indigna. Es necessita un equilibri entre salut i economia.

2. Mira, jo te diré una cosa; jo he recolzat en tot lo que he pogut i més als comerciants de Manacor, però, justament nosaltres, el nostre sector, des del primer moment de la pandèmia aquesta, mos ha pegat de ple. El turisme i els viatges és varen aturar en sec degut a totes les restriccions que hi ha hagut, principalment les de mobilitat. Ja no és per falta de ganes, però és que la gent no pot viatjar. Nosaltres duim des del mes de març en 0 i menys 0. Pensa que tot el que s’havia gestionat s’ha hagut de tornar als clients, mils i mils de viatges. És molt dura la situació. El nostre sector ha estat dels més afectats. Tornar enrere tota la feina que ja has feta sense endurte’n el mínim benefici, és molt difícil.

3. Es d’agrair que l’Ajuntament empatitzi amb els comerciants, aportant poc més d’un milió de euros però, no crec que estigui ben repartit. A lo millor valdria més que es donessin ajudes directes, no sé si d’aquesta manera arribarà a tots.

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba