NoticiasIslas Baleares

Consell de Govern: La ciutadania de les Illes, rebrà, com va fer Manacor, bonus per compres al comerç al detall, de fins a 40 euros per ciutadà

El Consell de Govern ha atorgat al vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica l’autorització per exercir les competències en matèria d’autorització i disposició de la despesa corresponent a l’expedient per formalitzar un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca, i, posteriorment, publicar la convocatòria de subvencions per a l’execució del programa d’estímul del sector comercial minorista de la comunitat autònoma de les Illes Balears «Balears Bons de Comerç».

L’import total de la despesa per a l’execució del programa és d’1.066.550 € (1.000.000 € assignat a la convocatòria, i 66.550,00 €, IVA inclòs, per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca, com a entitat col·laboradora, per a la gestió i l’execució del programa) amb càrrec a la partida pressupostària 19301 761A01 48000 00 per a aquest exercici pressupostari de 2021.

Cal assenyalar que el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, mitjançant una resolució de 3 de juny de 2021, va ordenar l’inici de l’expedient per formalitzar aquest conveni de col·laboració en el marc de la situació extraordinària generada per la crisi sanitària de la COVID-19.

Amb aquest projecte, la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica vol donar suport i impuls a l’activitat econòmica comercial de les Illes Balears perquè puguin afrontar i reduir l’impacte que l’estat d’alarma ha pogut provocar en el petit comerç, i així poder reactivar de forma ràpida el pols de l’economia balear, poder continuar amb l’activitat que estava desenvolupant i que s’adapti a criteris de competitivitat. Tot això, en l’àmbit territorial de les Illes Balears, ja que aquests establiments són els agents essencials en la dinamització comercial dels municipis.

El programa d’estímul del sector comercial minorista «Balears Bons de Comerç» pretén fomentar les vendes de les empreses comercials detallistes i promoure que els ciutadans de les Illes Balears adquireixin béns de consum com a mitjà per enfortir el comerç minorista en establiments oberts al públic, d’autònoms, microempreses i petites empreses, i, amb això, la dinamització dels entorns urbans, com a complement, a curt i mitjà termini, a les mesures de revitalització i dinamització d’entorns urbans, especialment després de la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19.

Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació són corporacions de dret públic que duen a terme, entre d’altres, funcions de col·laboració amb les administracions públiques, vertebrant la relació entre aquestes i les empreses, i funcions publicoprivades amb criteris empresarials. Les seves funcions són de representació, promoció i defensa dels interessos generals de les empreses de la demarcació en què s’ubiquen. Per tant, aquesta col·laboració inclou que l’entitat col·laboradora es constitueixi com a dipositària dels fons per abonar als establiments comercials adherits al programa els ajuts corresponents.

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba