NoticiasIslas Baleares

Adjudicats els 14 milions d’euros pressupostats per a la creació de noves places públiques de 0-3 anys

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat

Educativa, Amanda Fernández, i la directora de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI), Magdalena Collinge, ha informat avui que en el període de 2021 a 2024 es crearan a les Illes Balears un total de 1.749 noves places públiques de 0-3 anys a partir de la construcció de 28 centres nous i l’ampliació de 10 centres existents.


Aquestes dades s’han confirmat després de la reunió ahir, 27 de juliol, de la comissió d’adjudicació dels ajuts per a la creació i consolidació de places públiques. Des de la Conselleria es valora especialment el fet que s’ha adjudicat tota la inversió prevista, ja que això suposa que pràcticament tots els municipis de les Illes tindran places de titularitat pública i, per tant, s’incrementarà substancialment la disponibilitat de places en tots els municipis de les Illes.


Es tracta d’una inversió històrica que respon a l’objectiu del Govern d’aconseguir que les Illes Balears se situïn en la mitjana estatal d’oferta de places d’educació de primer cicle d’educació infantil, que es troba a l’entorn del 37,5 % de places en relació amb el total de població de 0-3 anys. Amb les places de nova creació i les de reconversió previstes les Balears se situaran per damunt de la mitjana estatal l’any 2024.
Actualment a les Illes hi ha 180 centres educatius de primer cicle, dels quals 105 són públics, 49 privats integrats a la xarxa complementària i 26 privats. A partir de les sol·licituds plantejades en la convocatòria de noves places públiques hi ha planificats 38 projectes de nous centres i ampliacions, dels quals 5 són a Eivissa, 2 a Formentera i 31 a Mallorca (4 a Palma). A Menorca no es creen noves places perquè l’oferta cobreix les demandes d’escolarització d’aquest cicle.
La primera convocatòria dels ajuts fou publicada el desembre de 2020, però el juny de 2021 es va ampliar a través d’un increment en les partides destinades a la creació de places amb la incorporació dels fons europeus Next Generation, fins arribar a 14.394.762,95 €. Cal recordar que aquestes places públiques són creades pels ajuntaments amb el suport del Govern a través de la convocatòria que preveu destinar fins a 9.000 € per plaça de nova creació.
Així, a Mallorca es construiran 28 centres nous, 4 d’ells a Palma; 2 a Eivissa i 1 a Formentera. A més, s’ampliaran 10 centres existents; 6 a Mallorca, 3 a Eivissa i 1 a Formentera.
 
Els ajuntaments i consells disposen de quatre anys per a la realització de les obres. Els centres, com a tard, hauran d’obrir l’1 de setembre de 2024.
Per tal d’ajudar els ajuntaments, la Conselleria d’Educació i Formació Professional, traurà a finals d’agost una convocatòria d’ajuts en espècie per tal de poder assessorar els ajuntaments en tot el procés d’execució de les obres i posada en funcionament del servei educatiu de primer cicle. Aquest assessorament el duran a terme un equip de tècnics i assessors jurídics i inclourà des de l’elaboració de plecs per a la redacció de projectes per a la licitació d’obres fins a l’acompanyament per a la posada en funcionament dels centres. Per això, només hauran de fer la sol·licitud, en obrir-se el termini, i aquest equip, coordinat per l’IEPI, es posarà a treballar conjuntament amb els serveis administratius dels ens locals per dur a terme el projecte i assegurar els terminis d’execució.
Aquestes convocatòries formen part del pla de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la millora i ampliació de l’atenció educativa dels alumnes de primer cicle d’educació infantil.


Places de reconversió de guarderies per illes

S’ha de tenir present que, a banda d’aquesta convocatòria de creació de noves places, el passat 22 de juny es va resoldre la convocatòria de subvencions per a la reconversió de guarderies en escoletes. Aquesta convocatòria va cobrir totes les demandes fins arribar a 669 places de titularitat privada, que s’incorporaran a la xarxa complementària a la xarxa pública d’escoletes de les Illes Balears.
 

 
Ajuts de sosteniment i d’escolarització
A banda dels ajuts per a creació i reconversió, des del Govern també s’impulsen altres ajuts que permeten mantenir i millorar l’oferta existent.
Convé recordar que enguany es destina la quantitat més alta de doblers des del 2009 (any en què es va fer la primera convocatòria de sosteniment de la xarxa pública 0-3) a dotar els centres de la primera etapa d’educació infantil d’ajuts per contribuir al manteniment de la seva oferta. En total, el 2021 s’hi destinaran 5.215.386 €, dels quals 4,3 milions corresponen a la xarxa pública d’escoletes. Aquests ajuts preveuen 6.000 € per cada unitat en funcionament. Els ajuts es completen amb altres apartats destinats a potenciar tallers d’acompanyament familiar (180 €/sessió), alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) (1.500 €/alumne), alumnes greument afectats (6.000 €/alumne) i rebaixes de quotes per a famílies vulnerables (retorn del 80 % aportat pel titular).
 

  • Ajuts d’escolarització per alumnes matriculats a la xarxa complementària a la xarxa pública d’escoletes per al curs 2020-2021
  • 420.000,00 €
  • Ajuts d’escolarització per alumnes matriculats a la xarxa complementària a la xarxa pública d’escoletes per al curs 2021-2022
  • 425.375 ,00 €
  • Sosteniment de la xarxa complementària la xarxa pública d’escoletes
  • 420.000,00 €
  • TOTAL
  • 5.215.386 €

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba