ActualidadNoticias

Moció de supor a les campanyes de SOS TURISME i SOS ESPORTS – Partit Popular Manacor

El sector turístic de Mallorca fa més dun any que es troba congelat per les mesures sanitàries adoptades per a pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid19. Tant el turisme nacional com el turisme internacional shan vist afectats directament per les necessàries restriccions de mobilitat establertes

A causa de la gran demanda de vacunes, i malgrat existir diversos laboratoris que han començat a comercialitzarles, la seva mancança es especialment significativa a les nostres illes. Tant el sector turístic, com la ciutadania en general, reclamen una via preferent de vacunació a Balears per a aconseguir una immunitat ràpida, que permeti a aquesta comunitat ser una destinació turística segura, i aconseguir una recuperació econòmica a tots els nivells

Aquesta recuperació econòmica no tan sols depèn daconseguir una immunitat comunitària, sinó que també és important que els poders públics prenguin una sèrie de mesures i modificacions legislatives que afavoreixin aquesta recuperació. És més necessari que mai realitzar una baixada dels impostos que afecten el sector turístic, i que ajudarien a evitar tancaments de petites i grans empreses, avui summament afectats per les restriccions

Sense un pla nacional que estableixi les pautes i línies de la recuperació turística a Espanya, a les Illes Balears no hem de cessar en les reivindicacions perquè, des de tots els àmbits institucionals, sapliquin mesures que ens tornin a posicionar com un destí preferent al Mediterrani

A causa daquesta greu situació que sofreixen les Illes Balears han sorgit moviments socials i empresarials, com SOS TURISME, que reclamen una acció eficaç, clara i coordinada dels poders públics per a controlar la pandèmia, que sincrementi la transparència i que les decisions es prenguin col·legiadament amb els sectors afectats

Més de 800 entitats i empreses shan adherit ja a la campanya SOS TURISME, que en el seu manifest reclama, prioritzant sempre la salut, un Pla de Rescat del sector turístic i actuacions institucionals que propiciïn la tan necessària recuperació del 

POPULARS 

de Manacor 

turisme, que generi en els mercats emissors la confiança de ser un destí sanitari segur i experimentat, que ofereix una qualitat i seguretat turística dalt nivell

Per part seva, des de l’àmbit esportiu, també ha sorgit un moviment social, SOS ESPORT encapçalat pels principals clubs de diferents esports, que reclamen una revisió de les restriccions dacord amb la situació sanitària actual i una equiparació de mesures respecte a altres sectors socials o culturals, en els quals es permet lactivitat amb aforaments limitats. Aquest sector, tant els clubs delit com lesport base, suposen un gran benefici per a la salut i el desenvolupament personal dels nostres joves, i avui es troba en perill, ja que la desconnexió que han provocat la pandèmia i les restriccions poden fer perillar la viabilitat econòmica de molts dells

han descoltar les reivindicacions daquests moviments ciutadans, i recolzar amb mesures efectives a aquests sectors afectats, per a aconseguir que les polítiques que es duguin a terme resultin eficaces i no quedin només en intents de recuperació però sense resultats reals

Per tot lanteriorment exposat, el grup Popular proposa al Ple l’aprovació dels següents

ACORDS 

  1. 1. LAjuntament de Manacor sadhereix a la campanya SOS TURISME i a

seu manifest, i aplicarà totes les mesures que estiguin al seu abast per afavorir el compliment de les reivindicacions del sector turístic, per aconseguir la seva recuperació dins 2021

  1. 2. LAjuntament de Manacor sadhereix a la campanya SOS ESPORT

prendrà totes les mesures necessàries al seu abast, per a protegir les entitats i els clubs esportius del municipi.

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba