ActualidadEntrevistas

Entrevista al conseller Marc Pons: “Moltes famílies mallorquines no estan assabentades de l’existència de les ajudes, i per tant no les sol.liciten”

Antoni Sureda P.

A l’anterior edició de “Manacor Comarcal” publicada la setmana passada, tinguérem l’oportunitat d’oferir als nostres lectors la primera part de l’entrevista que ens va concedir el portaveu del Govern Balear i conseller del Territori, Energia i Mobilitat, Sr. Marc Pons i Pons. Al només poder disposar de dues pàgines, degut a temes d’actualitat que de cap manera podíem deixar de banda, mos vérem davant l’imperatiu de deixar part de l’entrevista per aquesta setmana. La totalitat dels temes sobre els que ens parlà el conseller, i en especial els relacionats amb l’habitatge a les nostres ciutats i pobles de Mallorca, per simples i inexcusables raons de responsabilitat, no ens permetia simplificar el tema i deixar-lo llest amb dues respostes.

– El passat mes d’agost, els qui tenim la costum de guaitar a la pàgina web del Govern, ens hem trobat amb tres nous textos legals relacionats amb l’habitatge i que semblen molt innovadors: La Llei 8/2017de 3 d’agost d’Accessibilitat Universal de les Illes Balears, el Decret 39/2017 de 4 d’agost d’Ordenació dels Habitatges de Preu Taxat, i el Projecte de Llei d’Habitatge de les Illes Balears… Què es pretén amb l’entrada en vigor de la Llei d’Accessibilitat Universal?
– Es tracta, efectivament, d’unes lleis i d’un decret innovadors. Pel que respecta a la Llei d’Accessibilitat Universal, fins ara el que teníem en matèria d’accessibilitat era una normativa vinculada a les barreres arquitectòniques i per tant sols es feia referència a la mobilitat física. Però en aquest Segle XXI, el concepte d’accessibilitat és molt més transversal. Apunta a les persones amb altra discapacitat com l’auditiva o visual, que demanen i tenen dret a tenir també una cobertura. Per aquest motiu, no ens hem centrat només en les barreres arquitectòniques. Els mitjans de transport, per exemple, no estan preparats perquè les persones amb problemes auditius o visuals puguin utilitzar-los amb la seguretat que pertoca. El mateix passa amb una televisió pública, en què una persona amb discapacitat auditiva, molt difícilment podrà accedir a una informació. De quina manera avui una persona sord-muda es pot dirigir a l’Administració? Necessitem una llei que protegeixi aquesta gent. La nova Llei d’Accessibilitat Universal planteja i pretén resoldre totes aquestes qüestions, i a més a més implica als Ajuntaments. Serà una implicació sense un excessiu cost, si es mancomunen serveis o s’estableix un conveni amb les associacions d’afectats pel problema.
– El projecte de Llei d’Habitatge de les Illes Balears, des d’una simple lectura i reconec que sense el coneixement tècnic suficient, em sembla de molt difícil aplicació… Què pretén realment?
– No és de tan difícil aplicación…

TOTA L’ENTREVISTA A L’EDICIÓ IMPRESA DE «MANACOR COMARCAL».

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba