ManacorOpinió

OPINIÓ JAUME RIGO: És realment bo pels habitants de Manacor l’aprovació d’aquest Pla General?

Jaume Rigo Matheu / ISO
Aquest és un dubte que ronda des de fa mesos a molta gent i a mi en particular. He pogut escoltar opinions contradictòries al respecte i m’agradaria donar-vos una resposta. Per una banda, crec que és imprescindible dotar al nostre municipi d’unes normes actuals. Ja fa més de 40 anys que les Normes Subsidiàries i Complementàries van ser aprovades i aquestes han acabat fa temps la seva vida útil. Les normes s’haurien d’adaptar a les necessitats del present i del futur del municipi, i no fa falta dir que Manacor ha canviat moltíssim durant tot aquest temps: la població s’ha duplicat, dels 24.000 habitants de 1980 als 48.000 actuals; l’economia local s’ha transformat, perdent pes la indústria enfront els serveis i el turisme; la societat s’ha transformat…
També fa falta que les normes siguin clares. Les modificacions i les aprovacions provisionals de normes que després caduquen, han generat confusió a l’hora de ser aplicades. També hi ha hagut durant tots aquests anys canvis de criteri a l’hora d’aplicar-les, per exemple, en un principi el volum màxim edificable es calculava en funció de les alçades reguladores i fondàries edificables i posteriorment ha passat a aplicar-se segons criteris d’edificabilitat, perjudicant als solars petits o amb poca fondària. A més d’això, durant períodes de temps han estat d’aplicació simultània les Normes Subsidiàries i el Pla General, havent d’aplicar la més restrictiva de les dues, provocant en alguns casos puntuals situacions incompatibles en les quals aplicant ambdues normatives alhora no es pugui realitzar res. Per tant és evident que es necessita una nova normativa única que eviti aquestes situacions.
És necessària l’aprovació d’un Pla General a Manacor, però no qualsevol pla. El Pla General que s’aprovi no ha de perjudicar els drets i interessos dels seus habitants i per aquest motiu vull presentar-vos una sèrie d’exemples en els quals el Pla General que es vol aprovar no és bo pel nostre municipi. Sobretot ara que la seva aprovació pareix imminent, i només set deficiències separen a l’Ajuntament de la seva Ítaca particular.
En primer lloc, aquest Pla General deixa “fora d’ordenació” moltes construccions actuals, que en el seu moment s’aixecaren legalment i amb tots els permisos. Això significa que en cas de voler realitzar noves obres, ampliacions o fins i tot reformes, en alguns casos en què el volum sigui totalment incompatible, hauran d’adaptar-se a les noves normes, obligant a demolir parcialment l’edifici, reduint el volum edificat. Aquesta situació es produeix a quasi tots els nuclis urbans del terme municipal. Per posar un exemple concret, un edifici situat a gairebé qualsevol lloc del nucli urbà de Manacor, exceptuant el Centre i Fartàritx, ara es podran construir 2 m2/m2 de solar, mentre que abans es podien construir 9 m3/m2, fet que si comptem amb plantes d’una alçada de 3 m suposa una reducció d’un 33% del volum màxim edificat. A més de l’edificabilitat, l’alçada reguladora també s’ha reduït a aquesta zona: abans es podia construir la planta baixa i entre dos i 5 pisos (en funció de l’amplada del carrer); ara serà de planta baixa i dos o tres pisos. Aquesta situació deixa “fora d’ordenació” a molts edificis i es replica als altres nuclis del municipi, afectant sobretot a les edificacions entre mitgeres, en front de les edificacions aïllades a les quals no afecta tant. I aquí em deman, és aquest el model de ciutat que volem? Una ciutat menys densa i més extensiva? Dificultar la rehabilitació dels edificis existents i per tant apostar per obra nova i ocupar més territori?
Un altre fet que afecta a les construccions noves i també a les existents és la Intensitat d’Ús Residencial (IUR), que és el nombre d’habitatges que es poden construir per metre quadrat de solar. Si posam un exemple concret, a la zona del Centre de Manacor, a ambdues normatives l’IUR és 1/120 (un habitatge cada 120 m2 de solar). Sembla igual, però amb les Normes Subsidiàries tenint 1 m2 que superi els 120 m2 ja es pot construir un segon habitatge, és a dir amb 121 m2, mentre que amb aquest Pla General es necessita una superfície del 51% de l’IUR per construir el següent habitatge, és a dir 61 m2, per tant fins els 181 m2 no es pot construir el segon habitatge. Tenint en compte que el solar mig de la zona Centre és d’uns 160 m2, això significa que on fins ara es podien construir dos habitatges ara només es podria un, suposant una reducció dràstica. Per tant, la reducció del nombre d’habitatges sobre el mateix sòl provoca un encariment del preu de l’habitatge.
Un altre punt a analitzar del Pla General són les actuacions i previsions de cara al present i el futur. És cert que contempla diverses actuacions de millora que eren necessàries des de fa temps, però se n’oblida d’altres molt evidents i de gran necessitat actual. Un exemple d’això és que no inclou cap zona per construir-hi un equipament esportiu, instal.lació molt necessària degut a la saturació que viuen actualment aquests tipus d’equipaments. Tampoc la construcció de cap aparcament soterrani, que es podria fer en un solar, però no en una plaça. El fet de no incloure aquestes previsions al Pla General suposa un retràs en la seva futura construcció, ja que necessitaria de permís supramunicipal.
En definitiva, és necessari el Pla General però no a qualsevol preu; el que s’aprovarà suposarà problemes a l’hora de reformar els actuals edificis, una pèrdua de valor general del sòl i dels edificis actuals degut a la reducció del que es pot construir i com a conseqüència, una manca d’inversió i un envelliment general del parc immobiliari.

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba