ActualidadManacorOpinió

OPINIÓ JAUME RIGO: Coses prohibides que la majoria no saben

Prohibit beure aigua de cisterna

El fabulós Pla General que amb tanta publicitat s’aprovà a finals de l’any passat, prohibeix beure l’aigua de les cisternes i aljubs de les cases particulars. Ho diu ben clarament a l’article 87, al punt 3: “La reserva d’aigua de pluja s’ha de destinar al reg”. El més curiós és que el mateix article especifica l’obligació de que totes les construccions de nova planta han de disposar obligatòriament d’un depòsit per emmagatzemar les aigües de pluja, de les següents característiques: 1 m3 per cada 10 m2 de coberta, tant si és teulada com terrat, o bé 20 m3 per cada habitatge o local. Però, i si la casa no té jardí? I si només té alguns cossiols? Evidentment aquesta aigua embassada es farà malbé, no es cuidarà com toca perquè no s’utilitzarà per res. Bé, l’única alternativa que queda en aquest cas és que el depòsit existeixi, però que no s’hi deixi entrar aigua, que estigui buit, així es complirà la norma. Una norma absurda.
Realment, si una cisterna es cuida com toca, deixant-hi entrar l’aigua quan les teulades estan netes i la temperatura ja ha baixat, si es clora periòdicament, aquesta és una de les mesures més ecologistes que es poden prendre. S’estalvien milers d’envasos de plàstic i el seu posterior reciclatge, si hi ha sort i aquests no acaben a qualsevol lloc. S’estalvia transport d’aigua embotellada per part dels supermercats i els compradors, el que es tradueix en tones de CO2 a l’atmosfera. També s’estalvia haver de consumir tanta aigua canalitzada de la xarxa pública, que si a més s’ha de potabilitzar costa un ronyó, a part de consumir moltíssima energia. On és l’ecologisme del nostre govern municipal en aquest cas?
Saben què passa realment? Idò per dir-ho en plata, que l’Ajuntament ha de vetlar per la salut dels ciutadans, i com que es dóna per suposat que els ciutadans són beneits i no saben cuidar una cisterna com toca, per prevenir infeccions es tira pel camí més curt i es prohibeix el consum de l’aigua de les cisternes. Així, si hi ha cap problema, l’Ajuntament no n’és responsable, ho és el particular. Però no hi ha cap campanya municipal per ensenyar a la població a cuidar l’aigua de les cisternes, ni tampoc inspeccions per sancionar a qui en begui l’aigua, tranquils. Només queda escrit i que cadascú faci el que vulgui. Diguem que una vegada més es demostra que el Pla General no era de color de rosa… i per no saber, fa pocs dies un regidor de l’equip de govern admeté que això no ho sabia, i no un qualsevol, “hasta aquí puedo leer”.

No és gens recomanable aferrar al vidre del cotxe la targeta de la ZPR

El Reglament General de Vehicles i les normes que el complementen diu que estan permeses les següents targetes adhesives als parabrises dels cotxes:
1) El distintiu de la ITV, que haurà d’anar col·locat a l’angle superior dret.
2) El distintiu ambiental, que pot ser de quatre tipus: 0 emissions, ECO, C i B, i que s’ha de col·locar a l’angle inferior dret.
3) El distintiu d’ús compartit, que ha d’ocupar l’angle superior esquerre.
Si s’aferren altres adhesius als vidres del vehicle, la norma diu textualment que “les superfícies de vidre del vehicle hauran de permetre, en tot cas, la visibilitat diàfana del conductor sobre tota la via per la que circuli, sense interferències de làmines o adhesius”. Si a criteri de la inspecció de la ITV, qualsevol adhesiu pot molestar mínimament la visió de l’exterior, no es passa la inspecció. I si a criteri d’un membre de les forces de seguretat que tengui cura del trànsit, local o guàrdia civil, s’incompleix això, pot sancionar amb 200 €.
Seria recomanable que l’Ajuntament hagués informat d’això als titulars de permisos ZPR, però a la web municipal no hi ha cap explicació d’això. Només si algú es llegeix l’ordenança publicada al BOIB apareix breument que: “Les autoritzacions tindran diferent configuració en funció dels supòsits que es plantegen en aquesta ordenança, essent fàcilment identificables i que hauran de ser col·locades en el vehicle, de manera que siguin visibles en la seva totalitat des de l’exterior”. No diu al vidre.

Prohibit tenir l’aire condicionat al frontis o a un balcó

Algú ha vist mai una inspecció municipal d’aires condicionats als frontis de les cases? No s’explica com n’hi ha tants, perquè el Pla General ho prohibeix dient: “Article 103. Condicions generals d’estètica. 4. Els estenedors de roba, escalfadors, acumuladors, aparells d’aire condicionat i dipòsits d’aigua no han de ser visibles des de la via pública”. Idò no només són visibles, sinó que moltes vegades degoten sobre els caps dels vianants. Fins i tot fa poc n’hi ha hagut un que penjava de mala manera, i la Policia Local hi va haver d’intervenir perquè era un perill evident. Això no és nou del PGOU, ja estava prohibit abans, però mai s’ha fet complir.

En definitiva, entre els que fan les normes i després no les fan complir, i aquells que fan i sempre han fet el que els ha sortit dels seus dallons, això és una república bananera. I ja m’he quedat sense espai per xerrar de les aigües pluvials que s’aboquen al clavegueram d’aigües brutes en lloc de les canalitzacions de pluvials i molts altres temes, però haurà de quedar alguna cosa per una propera vegada, no?

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba