ActualidadOpinió

OPINIÓ AMANDA FERNÁNDEZ: Cap a la millora de la qualitat educativa de l’etapa de 0-3 anys

L’educació en els primers anys de vida té una importància cabdal per al desenvolupament de totes les capacitats individuals i per al procés de socialització dels infants, a més de ser un instrument fonamental per a detecció precoç i l’atenció primerenca de necessitats específiques de suport educatiu i per compensar els efectes de les desigualtats.
El Govern de les Illes Balears té com a objectiu la universalització i la progressiva gratuïtat de l’educació de 0-3 anys pels infants de les nostres Illes, a la vegada que la millora de la qualitat i la inclusió educativa d’aquesta etapa.
El gener del 2019 es va elaborar el document marc “L’educació dels infants 0-3 i la necessària equitat. Anàlisi de la realitat a les Illes Balears. Consideracions i recomanacions” que posava de manifest les necessitats del col·lectiu d’infants de zero a tres anys i marcava el camí a seguir els següents anys. Mitjançant el mapa escolar es va observar la necessitat urgent de crear noves places de primer cicle d’educació infantil, així com la de reconvertir guarderies en escoletes autoritzades.
Per aquest motiu, la Conselleria d’Educació i Formació Professional va posar en marxa dues convocatòries per a crear places de 0-3 anys. Per una banda, perquè ajuntaments poguessin construir escoletes noves per la Xarxa Pública; i per l’altra, perquè guarderies es reconvertissin en escoletes i formassin part de la Xarxa Complementària.
Com a manacorina, me sent especialment orgullosa. L’Ajuntament de Manacor va presentar-se a la convocatòria de creació per a construir dues escoletes públiques noves: una a Porto Cristo i una a S’Illot, per les quals se’ls va atorgar 9.000€ per plaça creada.
L’escoleta de Porto Cristo es projecta amb sis aules per atendre setanta-quatre alumnes i se’ls concediran 666.000 euros. En paral·lel, l’escoleta de S’Illot comptarà amb dues aules per a trenta alumnes i rebran 270.000 euros. A més, també disposen de l’acompanyament i assessorament tècnic i jurídic de TRAGSATEC, valorat amb 64.688 euros.
Per altra banda, una guarderia privada ha demanat l’ajut per a reconvertir-se en escoleta autoritzada: és el cas del CEI Escoleta Sinapsis, que ha rebut l’ajut de 92.000 euros (4.000 euros per plaça) per crear tres aules per atendre trenta-set infants.
Actualment, l’Ajuntament de Manacor és titular de dues escoletes a Manacor, l’EI Nins i Nines i l’EI Son Boga, amb sis aules cada una per a cent cinquanta-tres alumnes. També disposam d’una escoleta privada de la Xarxa Complementària a Porto Cristo, l’escoleta CEI Petit Món, que té tres aules amb trenta-sis alumnes.
Un altre avanç d’aquest Govern ha estat que els infants de les escoletes públiques i de la xarxa complementària poden ser beneficiaris dels ajuts de menjador, ajuts d’escolarització i, a partir d’aquest curs, de la gratuïtat dels infants de l’aula de 2-3 anys.
A més, es reben altres ajuts pel sosteniment de les aules de 0-1 i 1-2 anys. En concret, pels Ajuntaments 10.000€ per cada aula, i a les escoletes de la Xarxa Complementària, 5.000€ per aula. La Conselleria també ofereix ajuts per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives i el suport dels Equips d’Atenció Primerenca de la Conselleria per a la millora de la inclusió educativa.
Des del setembre de l’any 2022 els infants de les aules de 2-3 anys tenen gratuïtes les 4 hores d’escolarització. En el cas de Manacor, en els dos centres públics de l’Ajuntament i en els dos centres de la xarxa complementària abans esmentats.
Per dur endavant aquesta iniciativa de la gratuïtat, el Govern de les Illes Balears pagarà anualment quaranta-cinc mil euros per cada aula de tercer d’infantil, amb un pressupost global que ascendeix a més de divuit milions d’euros, dels quals destinarà a les escoletes de Manacor dos-cents setanta mil euros.
En conclusió, amb les polítiques i la inversió demostrades d’aquest Govern, presidit per Francina Armengol, estam cada dia una passa més a prop d’aconseguir la nostra fita: la millora de la qualitat educativa, la universalització i la gratuïtat de l’etapa de 0-3 anys.

Amanda Fernández Rubí
Directora general de Primera Infància,
Innovació i Comunitat Educativa del
Govern de les Illes Balears

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba