ActualidadNoticias

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL AIPC/SYS PER DEMANAR UNA AMPLIACIÓ D’ATURADES DE BUS A PORTO CRISTO

A Porto Cristo, igual que a la resta del municipi, moltes persones depenen cada dia del transport públic col·lectiu per a realitzar les seves activitats quotidianes. L’Ajuntament i/o la Conselleria té la responsabilitat i obligació, de posar les eines necessàries perquè el transport públic sigui un servei eficient, segur i en condicions d’accessibilitat i equitat.

Dia 1 de gener de 2021, i després de dos anys de retard, va entrar en funcionament la nova concessionària de transport públic que inclou el municipi de Manacor. Clarament, si volem que el transport públic tengui una major
rellevància a l’illa, s’ha d’apostar per aquests canvis i millores, que, a més, a la nostra zona eren més que necessàries.

Apostar per un transport públic en condicions, perquè l’opció sigui la d’utilitzar-lo enfront al transport privat, passa, entre altres coses, per majors freqüències, millora en el transport, menor temps de trajecte…
Sí que és cert que un menor temps de trajecte influeix en la decisió d’utilitzar el transport públic, però, també, s’han de tenir en compte les singularitats de cada poble.

Porto Cristo, per la seva orografia, presenta un gran nombre de costes i pendents, cosa que implica que la ciutadania trobi dificultats, (sobretot la gent major i/o amb mobilitat reduïda), per desplaçar-se a peu d’un lloc a l’altre del poble.

A Porto Cristo, amb aquest canvi de concessionària, hem passat de tenir 3 aturades: Ctra. Son Servera, Plaça de S’Aljub i Ctra. Coves, a tenir-ne només 2: Ctra. Son Servera i C/ Mestral. Aquestes dues aturades es troben dins un perímetre no superior als 500 m.. Això vol dir, que es troben, pràcticament, dins el mateix
carrer, i a més i totes dues a la part alta del poble.

Si el que cercam és disminuir la necessitat d’emprar el transport privat, pensam que és molt important que els usuaris hi trobin més avantatges que no inconvenients i, ara mateix, el fet que les dues aturades en funcionament es trobin a la part alta del poble, fa que molts usuaris decideixin agafar el cotxe abans de travessar tot el poble a peu i pujar les respectives costes.

Això sí, aquestes circumstàncies canvien en arribar la temporada d’estiu, quan sí que veurem incrementades les aturades, cosa que fa un greuge compartiu a la gent que resideix tot l’any a Porto Cristo i la que hi estiueja o passa les seves vacances, passant, com sempre, a considerar-nos residents de segona que no es mereixen tenir els mateixos serveis tot l’any, cosa en la qual hi estam en total desacord.

Ara, quan fa un mes de la implantació de la nova concessionària, creim que és el moment de poder anar corregint aquests tipus de deficiències o problemes que es detecten i que poden millorar-la fàcilment i sense augmentar costos, per anar aconseguint que el transport públic sigui més utilitzat enfront al transport privat.
Per això proposam al Ple de l’Ajuntament adoptar el següents

ACORDS:
_______________________________________________________
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Manacor reconeix que el transport públic és una opció imprescindible per a la mobilitat quotidiana dins el nostre municipi.

Segón.- El Ple de l’Ajuntament de Manacor insta a la Conselleria de mobilitat a revisar les aturades de Porto Cristo per tal que entre elles no hi hagi una distància tan considerable i difícil durant els mesos d’hivern i facilitar
l’accés a usuaris al transport públic.

Porto Cristo 26 de gener del 2021
SR. BATLE-PRESIDENT DE L’IL.LM. AJUNTAMEN

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba