Actualidad

La pregunta de moda d’aquests dies: Què és la selectivitat? Sobre 14?

És la pregunta de moda aquests dies i convé posar un poc de llum al tema, que de per sí no és fàcil. D’entrada s’ha de dir que això que anomenam “selectivitat” realment es diu Proves de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (PBAU), encara que altres comunitats autònomes li diuen d’altres maneres (EBAU, PAU, etc.). Per tant, com el seu nom indica, són el conjunt d’exàmens que es fan al final del batxillerat i permeten l’accés a la universitat per aquesta via. I després de fer aquests exàmens s’obtendran vàries notes que, combinades amb la nota del batxillerat, donaran com a resultat una nota final que servirà per fer les preinscripcions universitàries i intentar obtenir una plaça. Anem a veure com.
El batxillerat consta de deu assignatures a primer curs i nou a segon curs, i les dinou assignatures tenen la mateixa importància, perquè es farà la mitjana aritmètica de totes elles per obtenir la nota final de batxillerat. És per tant important esforçar-se en totes elles igualment, no té cap transcendència si en una d’elles obtenim molt bons resultats, sinó la visió de conjunt que ens ofereix l’expedient acadèmic complet.
La selectivitat, per la seva banda, té dues parts diferenciades: el bloc d’accés (que és obligatori) i el bloc d’admissió (que és voluntari).
El bloc d’accés està format per les assignatures comunes Història d’Espanya, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles, Llengua Estrangera (Anglès) i la matèria de modalitat que correspon al batxillerat que s’ha cursat (Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Llatí o Fonaments de les Arts). És a dir, que el bloc d’accés té cinc assignatures, de les que es farà la mitjana aritmètica. Aquesta nota es combina amb la mitjana del batxillerat en proporció 60% batxillerat i 40% bloc d’accés. D’aquest càlcul numèric en deim “Nota d’accés”.
Al bloc d’admissió es poden examinar voluntàriament d’una, dues o tres assignatures, i ens servirà per pujar la nota obtinguda amb el càlcul anterior, en funció d’uns coeficients que anomenam ponderacions. Aquestes ponderacions són un valor que mesura la relació entre aquestes assignatures i el grau universitari que volguem estudiar, i tenen un valor situat entre 0 i 0,2. La nota que obtenguem de cada una d’aquestes assignatures (sempre i quan estigui aprovada) es multiplicarà per aquest coeficient, i s’aprofitaran els dos que ens donin millor puntuació, la resta es descartarà. Per tant d’aquí surt la resposta a un dels dubtes habituals: si s’obté un 10 i la ponderació d’aquesta assignatura és 0,2, això dóna com a resultat 10×0,2=2 punts extra, i com que s’aprofiten com a màxim dues assignatures, d’aquí surten els 4 punts extra que ens permeten arribar a tenir un 14. A la nota obtinguda després d’addicionar les assignatures del bloc d’admissió l’anomenam “Nota d’admissió”, i serà la que s’utilitzarà per adjudicar les places als futurs estudiants universitaris a cada un dels graus.
Com es pot veure, no és fàcil d’explicar, aquest és un breu intent de donar dues pinzellades generals, obviant una gran quantitat de detalls que tenen la seva importància, però que complicarien massa una primera visió.
El passat dijous 16 es va conèixer la nota provisional de la selectivitat, aquest dimarts 21 han pogut obtenir el certificat de notes en cas que no hagin presentat reclamacions, i la majoria de les preinscripcions universitàries acaben el proper 1 de juliol (s’han de comprovar les dates de cada comunitat autònoma, que són diferents). A partir d’aquí és necessari esperar a l’aparició de les llistes d’admissió per poder fer les matrícules, o seguir esperant a les segones llistes o posteriors si no hi ha hagut sort. Són dates de nervis i decisions, moments difícils en molts de casos, que com a societat i individualment hem de saber gestionar donant el suport que es mereix al nostre alumnat preuniversitari.
Aquesta selectivitat es preveu que sigui modificada o suprimida totalment l’any 2024, en aplicació de la LOMLOE, l’enèsima llei d’educació de la nostra jove democràcia. És a dir, encara no podem informar del que faran els alumnes que enguany acaben 4t d’ESO i el proper setembre començaran el batxillerat, fets que no diuen massa a favor dels nostres legisladors i governants.

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba