ActualidadNoticias

Els ciutadans que provoquin embossos a la xarxa de clavegueram de manera reiterada hauran d’assumir el cost de la reparació 

El servei d’aigua de Manacor assumeix anualment més de 50.000 € en  concepte d’embossos directes causats per tovalloletes, bolquers,  compreses o greixos 

Els ciutadans que provoquin embossos a la xarxa de clavegueram de manera reiterada hauran d’assumir el cost de la reparació 

La SAM (Empresa de Serveis del Municipi de Manacor) du a terme des de fa temps campanyes de  conscienciació i informació relacionades amb el mal ús de les tovalloletes i altres productes  sanitaris i els greixos, que provoquen embossos directes a la xarxa de clavegueram de Manacor.  

El problema dels embossos a la xarxa de clavegueram i a la depuradora està generat per olis i  greixos, tovalloletes higièniques i altres residus (bolquers, compreses, plàstics, pedaços…) que es  tiren incorrectament pels vàters, piques i embornals de clavegueram. Els greixos i olis procedents de restaurants, cafeteries o particulars, així com d’establiments que processen aliments, quan entren a  la xarxa de clavegueram solidifiquen, són els anomenats “fatbergs”. Aquests blocs de greix  representen un problema molt important ja que queden adherits a les canonades, com el colesterol,  fins que finalment l’obstrueixen per complet. 

Les tovalloletes higièniques i altres residus (paquets, plàstics, pedaços…) i els “fatbergs” causen  embossos a les pròpies instal·lacions de la casa, a les arquetes i a la xarxa de clavegueram públic,  que poden afectar a carrers sencers. Aquests problemes es magnifiquen quan plou, ja que l’excés  d’aigua empeny els taps de greix i tovalloletes fins que obstrueixen per complet la canonada i  provoquen grans embossos o acaben sortint enmig dels carrers. 

A més a més, aquestes masses espenyen les bombes impulsores de la xarxa i de l’estació  depuradora. Aquests bloquejos no permeten una correcta depuració de l’aigua i, fins i tot, poden  arribar a causar que l’aigua residual s’hagi d’abocar directament al torrent. 

El servei d’aigua de Manacor assumeix anualment més de 50.000 € en concepte d’embossos  directes. A més a més, incrementa indirectament els costos de la gestió del cicle de l’aigua. 

Davant d’aquests fets, l’empresa de Serveis del Municipi de Manacor, SAM, aplicarà un protocol de bones pràctiques i procediment de gestió dels embossos, de manera que els usuaris que després  d’haver provocat un embós, en continuïn provocant, hauran d’assumir-ne la reparació directa dels  danys. Tot això, aplicant l’article 62.c del Reglament d’Aigües.  

El procediment serà el següent:  

Quan es produeixi el 1r avís d’embós, la SAM farà una inspecció, aixecarà acta i ho gestionarà.  Quan es produeixi el 2n avís d’embós, la SAM farà una inspecció, aixecarà acta, realitzarà un  informe i finalment emetrà una factura, que haurà de ser pagada per part de l’abonat. 

La presidenta de la SAM, Cristina Capó, ha assegurat aquest dimecres en roda de premsa que «és  una qüestió de justícia, ja que els reincidents provoquen que tots els ciutadans acabin pagant pel que només una minoria ha fet malament.»  

La finalitat d’aquesta mesura és que els usuaris es conscienciïn de la importància que té fer un bon  ús de la xarxa de clavegueram, per tal de millorar la gestió de les aigües residuals de Manacor i  evitar abocaments indesitjats al medi natural. «L’educació i la sensibilització ambiental són i han de ser sempre la primera passa, però quan aquesta ja no funciona i hi ha persones que continuen sense  voler fer les coses bé, que a més repercuteixen a tota la comunitat, s’han de prendre mesures», ha  afegit el vicepresident de la SAM, Sebastià Nadal.  

El de les tovalloletes és un problema molt recent, de la darrera dècada. «Les tovalloletes a l’envàs  sovint es diu que són biodegradables, però a quina escala de temps? Quan es descomponen l’embós  ja s’ha produït i s’acaba afectant a la depuradora, al torrent i a l’aqüífer», ha explicat Capó.  

És important recordar també que els olis i demés greixos minerals i vegetals s’han de reciclar  correctament als punts verds o a la deixalleria mòbil (per a sabern-ne els horaris es pot consultar la  web de residus de Manacor). Per altra banda, els establiments de restauració i tallers de reparació,  entre altres, han de disposar d’arquetes separadores de greixos i/o decantadors de sòlids. 

Des de l’Ajuntament de Manacor i la SAM s’insiteix en la importància de la conscienciació i  l’educació ambiental com a via per resoldre aquest assumpte. Per això, a partir de finals de  novembre i es tornarà a comptar amb 3 informadors del programa SOIB Visibles per a una nova  campanya de conscienciació porta a porta. Cal recordar, que durant la darrera campanya de  conscienciació, que va acabar el passat mes de febrer, es varen repartir més de 200 avisos i els  ciutadans varen respondre de manera satisfactòria. Pel que fa a les activitats d’educació ambiental a  les escoles impulsades per la SAM, aquest primer trimestre s’han suspès degut a la COVID19, però  s’espera que es puguin reprendre pel segon trimestre. 

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba