MallorcaCoronavirus - Covid-19Noticias

EL CONSELL DE GOVERN APROVA MANTENIR LES MESURES AFECTADES PER L’ESTAT D’ALARMA COM A PASSA PRÈVIA A LA VALIDACIÓ JUDICIAL

Es tracta d’un tràmit necessari, d’acord amb la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, perquè es pugui resoldre judicialment si procedeix mantenir-les    

Les limitacions aprovades són el toc de queda nocturn, la limitació de persones als llocs de culte i de les reunions socials i/o familiars i el manteniment dels controls a ports i aeroports


 El Consell de Govern extraordinari que ha tengut lloc aquest migdia ha aprovat mantenir diverses mesures per contenir l’expansió del SARS-CoV-2, les quals fins ara estan emmarcades en l’Estat d’Alarma decretat pel Govern que decaurà a partir de les 00 hores del proper diumenge, com a passa prèvia a la seva validació judicial.  L’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ja ha presentat aquest Acord davant la Sala Contenciosa Administrativa, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per a l’autorització o ratificació de les mesures que s’hi contenen.

Es tracta de mesures excepcionals per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant el període comprés entre dia 9 i el dia 23 de maig de 2021. Són, concretament:
a.    Limitar els desplaçaments i la circulació per vies públiques entre les 23.00 i les 06.00 hores. Només estaran permesos aquells que es duguin a terme per causes essencials que es detallen a l’acord.
b.    Controls per a l’entrada a les Illes Balears. Les persones procedents d’altres comunitats autònomes o ciutats autònomes que pretenguin entrar en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per via aèria o marítima, s’han de sotmetre a un control sobre el motiu del desplaçament i, si escau, a un control sanitari. Així mateix, sempre i quan hagin superat les 72 hores fora de la comunitat, hauran de presentar una PDIA per SARS-CoV-2 amb resultat negatiu o bé sotmetre’s a un test d’antígens a l’arribada a les Illes Balears, fer-se una PCR en 48 hores o mantenir una quarantena de 10 dies.  Proves que seran sufragades per la comunitat en el cas dels residents o de les persones que viatgin amb causa justificada, i pels propis passatgers si no es desplacen per un dels motius recollits en el present acord.
c.    Durant el període de vigència d’aquest Acord, únicament es poden dur a terme reunions i trobades familiars i socials d’un màxim de sis persones a l’interior o a l’exterior, tant en espais públics com privats. A l’interior únicament es poden dur a terme reunions, com a màxim, de dos nuclis de convivència. No estan incloses en la limitació prevista en aquest apartat les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents, ni les activitats esportives o culturals

d.    Establir limitacions a les celebracions o la permanència de persones en llocs de culte: No es pot superar el 50 % de la cabuda. En tot cas, s’ha d’assegurar la distància d’almenys un metre i mig entre persones de diferents nuclis de convivència.

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba