ActualidadNoticias

Dilluns, Ple a l’Ajuntament de Manacor

SESSIÓ ORDINÀRIA 03/2017 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

 Es convoca, per indicació del batle, la sessió ordinària núm. 03/2017 del Ple de l’Ajuntament de Manacor que es farà el proper dilluns dia 13 de febrer de 2017, a les 20.00 hores, al saló d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

 1. PART RESOLUTÒRIA Batlia DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL   Àrea de Batlia i Medi Ambient Delegació Especial Territorial de Porto Cristo
 2. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
 3. Aprovació actes sessions ordinària 01/2017 i extraordinària 02/2017, dutes a terme els dies de 9 i 31 de gener de 2017, respectivament.
 4. Proposta de batlia de designació de representants municipals dins òrgans col·legiats.
 5. Proposta de batlia de reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses de comunicacions postals.
 6. Proposta de batlia de reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses de publicitat.

 

Àrea de Ciutadania, Cultura i Turisme

 1. Proposta de la delegada de Cultura de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses de subministrament de material divers amb destí al Museu.
 2. Proposta del delegat de Transports de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses de transports de viatgers.
 3. 7. Proposta del delegat de Festes de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses amb destí a festes de nadal.

 

Àrea de Polítiques Socials, Comerç, Indústria, Sanitat i Consum

 1. Proposta de la delegada de Serveis Socials de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses diverses (farmàcia, cursos, tallers…)
 2. Proposta de la delegada de Gent Gran de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses diverses de material fungible.
 3. Proposta del delegat de l’Escorxador de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses de manteniment d’equips i reparacions diverses.
 4. Proposta del delegat d’Agricultura de reconeixement extrajudicial de crèdit per despeses de salubritat pública.
 5. Proposta de la delegada de Comerç de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses diverses dins el marc de les festes de nadal 2016
 6. Proposta del delegat de Porto Cristo de reconeixement extrajudicial de crèdit de despeses de lloguer.
 7. Proposta del delegat de Porto Cristo de reconeixement extrajudicial de crèdit de despeses per taller de Nadal.
 8. Proposta del delegat de Porto Cristo de reconeixement extrajudicial de crèdit de despeses de material divers per a la Brigada.pleno-lunes-13

MOCIONS

 1. Moció presentada el 2 de febrer de 2017 pel Grup Municipal MÉS-Esquerra en suport a ACCU Mallorca.
 2. Moció presentada el 2 de febrer de 2017 pel Grup Municipal MÉS-Esquerra per a la recepció de les urbanitzacions del municipi.
 3. Moció presentada el 2 de febrer de 2017 pels Grups Municipals El PI Manacor, Partit Popular de Manacor i AIPC/SYS respecte al repartiment del fons produïts per l’Impost del Turisme Sostenible.
 4. Retre compte de les resolucions inscrites al mes de gener de 2017.
 5. Retre compte de la comunicació de nova designació de membre titular del Grup Municipal del Partit Popular de Manacor a la Comissió Informativa d’Urbanisme.
 6. Precs i preguntes.

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba