ActualidadNoticias

Demà nova sessió extraordinària

CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 25 DE NOVEMBRE DE  2020 

La batlia-presidència a data d’avui, ha resolt: 

«Convocar el Ple a la sessió extraordinària núm. PLE2020/15 que tindrà lloc el 25 de novembre de  2020 a les 19:00:00 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Manacor  (videoconferència) per tractar el següent ordre del dia: 

Àrea de Batlia i Interior 

1 PRP2020/281. Proposta d’acord definitiu de cessió gratuïta de la plena propietat dels terrenys  patrimonials sobre els quals es troba realitzada l’edificació d’APROSCOM (*prèvia ratificació de la  inclusió per urgència) 

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES Àrea d’Economia, Hisenda i Promoció 

  1. PRP2020/272. Proposta d’aprovació del limit de despesa no financera 2021 
  2. PRP2020/274. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació, exercici  2021. 

El secretari general 

Nicolau Conti Fuster

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba