CulturaNoticias

En un click, les bases dels Premis Sant Antoni Manacor de Fotografia, de Mostradors i de Frontis

Redacció

Des de l’Associació Cultural Amics de Sant Antoni, ja ens han fet arribar les bases dels diferents concursos que es celebraran aquest proper mes de gener de 2021 a Manacor, concretament el Premi Sant Antoni de Fotografia, Premi Sant Antoni de Mostradors, i Premi Sant Antoni de Frontis, i que passem a detallar a continuació.

-PREMI SANT ANTONI DE FOTOGRAFIA 2021-

L’Associació Cultural Amics de Sant Antoni presenta la setena edició del Premi Sant Antoni de Fotografia, amb
l’objectiu de contribuir a l’impuls de la festa i al reconeixement dels seus elements tradicionals i a les idees
innovadores. La passió per aquesta festa tan manacorina es demostra cada any entre les santantonieres i els
santantoniers, que són qui realment fan la festa. És per això que aquesta entitat, tot i la conjuntura actual pels
efectes i normes sanitàries del Covid-19, ha considerat que la vivència de la festa es reflecteix en les imatges
fotogràfiques i que una bona manera de premiar la forma de viure i veure la festa és precisament un concurs
fotogràfic. Des de l’Organització del Premi, pregam es respectin totes les normes que dictin les autoritats
sanitàries pel que fa al Covid-19 a l’hora de fer les fotografies, el seu tractament, entrega i recollida d’aquestes.
BASES
1. Les fotografies poden tractar qualsevol dels aspectes propis de les festes de Sant Antoni a qualsevol indret
del terme municipal de Manacor.
2. Les fotografies s’hauran d’haver realitzat entre els dies 1 i 17 de gener de 2021, ambdós inclosos.
3. Es poden presentar fotografies “fora de concurs”, aquesta condició s’haurà de fer constar per escrit al
moment de l’enviament de la fotografia.
4. Les fotografies que es presentin no podran tenir cap tipus de tractament informàtic extern i addicional a les
possibilitats que ofereixi la càmera utilitzada.
5. Cada participant aportarà un mínim d’una fotografia i un màxim de cinc. L’autor ha de posar un títol a cada
fotografia, indicant aquesta dada com a nom de l’arxiu de la fotografia.
6. El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la fotografia i la festa de Sant Antoni a
Manacor, seleccionades per l’organització.
7. Les fotografies que es presentin podran ser utilitzades per l’organització. A més, les tres imatges classificades
en les tres primeres posicions, passaran a ser propietat de l’organització i els autors no podran presentar-les
a un altre concurs, publicar-les o fer-ne cap ús sense el permís exprés de l’organització.
8. Quan l’organització consideri que s’ha recollit suficient material de qualitat es podrà editar un catàleg
fotogràfic on apareixeran les millors fotografies presentades d’entre totes les edicions celebrades fins el
moment.
9. La participació al concurs no té quota d’inscripció.
10. Els participants han d’enviar les fotografies a l’adreça electrònica premis.sant.antoni.manacor@gmail.com i
faran constar a l’assumpte del correu “Premi Sant Antoni de Fotografia – (Pseudònim)” on el (Pseudònim)
serà el pseudònim que triï el participant a l’efecte del Premi.
11. A l’interior del correu , hi haurà un arxiu anomenat pel (Pseudònim) escollit, que contendrà el nom
complet de l’autor, telèfons de contacte i correu electrònic. És important que els telèfons indicats
estiguin operatius els dies 28 a 30 de gener, per tal de poder-se posar en contacte amb els guanyadors i
participants.
12. Les dates per al lliurament de les fotografies concursants són de dia 18 a dia 28 de gener de 2021.
13. Es determinarà un primer premi, dotat amb un trofeu i 3 finalistes, que rebran un obsequi.
14. El dissabte 30 de gener s’inaugurarà l’exposició virtual de les fotografies guanyadores a les RRSS de
l’Associació Cultural Amics de Sant Antoni.
15. Dies després s’afegiran la resta de les fotografies concursants. Posteriorment al dia de la inauguració es
contactarà amb els guanyadors per lliurar els premis de forma individual. (La exposició i entrega de
premis poden sofrir variacions degut a les normes que dictin les autoritats sanitàries en matèria del
Covid-19).
16. El jurat podrà declarar desert el concurs, desestimar les fotografies amb un contingut que no sigui
adequat i atorgar accèssits si ho creu oportú. El seu veredicte serà inapel·lable.
17. La participació comporta l’acceptació d’aquestes bases.

-PREMI SANT ANTONI DE MOSTRADORS 2021-

L’Associació Cultural Amics de Sant Antoni presenta la sisena edició del Premi Sant Antoni de Mostradors amb
l’objectiu de contribuir a l’impuls de la festa i al reconeixement dels seus elements tradicionals i a les idees
innovadores. La passió per aquesta festa tan manacorina es demostra cada any entre les santantonieres i els
santantoniers, que són qui realment fan la festa. És per això que aquesta entitat ha considerat que la vivència
de la festa ha d’implicar també als locals comercials, que amb la seva decoració santantoniera poden demostrar
que viuen la festa i fan poble. Des de l’Organització del Premi, pregam es respectin totes les normes que dictin
les autoritats sanitàries pel que fa al Covid-19, tant per la elaboració de la decoració del mostrador, com pel
que fa a les visites que es puguin realitzar, sempre dins la responsabilitat del participant.
BASES
1. L’objecte d’aquest concurs és l’embelliment de mostradors amb motiu de les festes de Sant Antoni.
2. Podran participar-hi els titulars de les activitats comercials del terme municipal de Manacor, el local dels
quals disposi d’un mostrador orientat a la via pública.
3. Cada concursant podrà dur a terme tantes inscripcions com locals comercials tingui al seu nom.
4. Es pot participar “fora de concurs”, condició que s’haurà de fer constar a la inscripció.
5. Les inscripcions hauran d’efectuar-se abans de les 13 hores del dia 10 de gener de 2021, al correu
electrònic premis.sant.antoni.manacor@gmail.com
6. El tema del concurs són els actes, personatges i elements de la festa de Sant Antoni, tal com es viu a
Manacor. Es valoraran aspectes com l’artístic, l’originalitat, la creativitat, la innovació, la fidelitat a la
tradició, la vivència de la festa i, sobretot, l’ús dels productes propis de l’establiment.
7. El jurat només podrà valorar l’exposició al mostrador o mostradors, i en cap cas la resta de la decoració
interior de l’establiment comercial.
8. Es recomana als participants que mantinguin la il·luminació dels mostradors durant la nit de la setmana de
festes mentre ho considerin oportú, especialment el dia de la revetlla tota la nit, mentre això no suposi cap
dificultat per a la seguretat de l’establiment, i baix la seva responsabilitat.
9. El muntatge del mostrador amb tots els seus elements haurà de quedar exposat fins dia 18 de gener de
2020, inclòs, sense poder-se retirar cap dels elements, excepte en cas de venda, que serà substituït per un
altre objecte de similars característiques i harmonia dins el conjunt.
10. La participació al concurs no té quota d’inscripció.
11. Es determinarà un primer, un segon i un tercer classificat. Tots els participants rebran un obsequi.
12. El jurat estarà integrat per persones vinculades al món dels mostradors, a les arts plàstiques i a la festa de
Sant Antoni, seleccionades per l’organització.
13. El Jurat visitarà els mostradors inscrits en el concurs el dilluns 11 de gener de 2021, a una hora en què sigui
necessari l’enllumenat artificial. Si fos necessari podria continuar la visita els dies següents, segons la
quantitat de participants inscrits.
14. El lliurament de premis es farà el dissabte a partir del 18 de gener de 2021, a les instal·lacions del comerç
participant, de forma individualitzada.
15. El jurat podrà declarar desert el concurs, desestimar els mostradors participants amb un contingut que no
sigui adequat, desqualificar els mostradors que no compleixin algun dels punts d’aquestes bases i atorgar
accèssits si ho creu oportú. El seu veredicte serà inapel·lable.
16. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

-PREMI SANT ANTONI D’ENRAMELLAR FRONTIS 2021-

L’Associació Cultural Amics de Sant Antoni presenta la quarta edició del Premi Sant Antoni d’Enramellar Frontis
amb l’objectiu de contribuir a l’impuls de la festa i al reconeixement dels seus elements tradicionals i a les idees
innovadores. La passió per aquesta festa tan manacorina es demostra cada any entre les santantonieres i els
santantoniers, que són qui realment fan la festa. El ventall de possibilitats de participació activa en la festa és ja
realment ampli: es pot fer un fogueró, participar a les Beneïdes, presentar fotografies o dibuixos a concurs i els
comerciants poden fer un mostrador santantonier. Per fer encara més participativa la festa, la entitat
organitzadora proposa fomentar la decoració dels frontis de les cases amb els tradicionals enramellats de mata,
flors, etc. Entenem que aquesta iniciativa, que molt meritòriament algunes cases no han perdut o han
recuperat, ajudarà a manacorins i visitants a sentir encara més la festa i a arrelar-la més a la tradició. Des de
l’Organització del Premi, pregam es respectin totes les normes que dictin les autoritats sanitàries pel que fa al
Covid-19, tant per la elaboració de la decoració del frontis, com pel que fa a les visites que es puguin realitzar,
sempre dins la responsabilitat del participant.
BASES
1. L’objecte d’aquest concurs és l’embelliment dels frontis de les cases particulars amb motiu de les
festes de Sant Antoni.
2. Podran participar-hi els propietaris, comunitats de propietaris o llogaters de vivendes ubicades dins el
nucli urbà de Manacor, tant si la vivenda és una planta baixa com si és un pis, mentre el frontis
decorat estigui orientat a la via pública. També hi poden participar grups de veïnats que decorin en un
mateix estil un carrer o part d’ell.
3. Es pot participar “fora de concurs”, condició que s’haurà de fer constar a la inscripció.
4. Les inscripcions hauran d’efectuar-se abans de les 13 hores del dia 10 de gener de 2021, mitjançant
correu electrònic dirigit a l’adreça premis.sant.antoni.manacor@gmail.com
5. La decoració dels frontis serà lliure, utilitzant materials de lliure elecció, encara que els elements que
es valoraran especialment els elements utilitzats de manera tradicional per a la decoració dels frontis:
mata, flors (naturals o artificials), fasser, teles, imatges, etc.
6. Es valoraran aspectes com l’artístic, l’originalitat, la creativitat i la fidelitat a la tradició santantoniera
manacorina.
7. El Jurat només podrà valorar l’exposició del frontis, i en cap cas la resta de la decoració interior o
d’altres parts de la casa que no es trobin directament confrontants amb la via pública.
8. El muntatge del frontis amb tots els seus elements haurà de quedar exposat els dies 15, 16 i 17 de
gener de 2021, sense poder-se retirar cap dels elements.
9. La participació al concurs no té quota d’inscripció.
10. Es determinarà un primer, un segon i un tercer classificat. Hi haurà un premi especial a l’escola més
ben enramellada. Tots els participants rebran un obsequi.
11. El Jurat estarà integrat per persones vinculades al món de les arts plàstiques, la decoració i a la festa
de Sant Antoni, seleccionades per l’organització.
12. El Jurat visitarà els frontis inscrits en el concurs el capvespre de dia 15 (si així ho sol·liciten per haverse utilitzat efectes de llum artificial) i el matí del dia 16 de gener de 2021.
13. El lliurament de premis es farà de forma individualitzada al domicilis dels guardonats, passat el 18 de
Gener de 2021.
14. El Jurat podrà declarar desert el concurs, desqualificar els frontis participants amb un contingut que
no sigui adequat o que no compleixin algun dels punts d’aquestes bases i atorgar accèssits si ho creu
oportú. El seu veredicte serà inapel·lable.
15. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba