Entrevistas

Sebastià Vives, de Xítxeros amb Empenta: “Si el departament no du a terme el projecte del casal jove, l’associació ‘okuparà’ un espai públic”

Fa uns mesos es va crear el nou Departament de Joventut a Manacor i, passat aquest temps, el jovent del municipi ha començat a activar-se. Els distints grups i associacions del col.lectiu mereixen valorar la novetat i “Manacor Comarcal” ha contactat amb el grup «Xítxeros amb Empenta» per escoltar la seva implicació i opinió entorn del nou departament.
Aquesta associació juvenil local porta fundada des del 2008, i es recolza i treballa cinc eixos fonamentals: llengua, cultura, feminisme, medi ambient i territori. Exemples de les seves actuacions serien els anomenats «Correbars», alguns microteatres, marxes i mobilitzacions en defensa de les zones verdes i el medi ambient. El grup assembleari està conformat en l’actualitat per una vintena de membres, i ens ha atès i respost totes les qüestions en Sebastià Vives, un dels participants actius de «Xítxeros amb Empenta».

 • Sebastià, el nou departament de Joventut està en actiu des de fa uns mesos. Què creis que ha suposat aquesta novetat pel col.lectiu més jove de Manacor? Penseu que és positiu pel jovent?
 • La nostra postura sobre el departament, en l’àmbit general, és de rebuda amb moltes ganes. És necessari la creació del departament, però tenim molt clar que no volem un entorn purament institucionalitzat. No pot ser un departament de Joventut on es donin ordres des de l’Ajuntament i els mateixos escullin els esdeveniments culturals i el complet de les polítiques juvenils que s’hagin de dur a terme. Volem una participació real, uns processos de deliberació comuna amb la participació de les distintes associacions. Especialment no volem que s’utilitzi el departament de Joventut per fer pensar que hi ha participació juvenil, quan és sols estètica. És més «postureo» que una altra cosa. No volem que s’utilitzi el departament per penjar-se medalles de participació. I és què, realment no hi ha hagut un procés que impliqui a la joventut com a participant del projecte.
 • Vols dir que no han comptat amb vosaltres a l’hora d’enfocar i organitzar aquest projecte de departament jove?
 • Nosaltres sols hem fet una reunió amb ells i va ser quan na Carme Gomila (delegada de Joventut de l’Ajuntament de Manacor) ens va presentar ja el projecte i ens va demanar si teníem alguna proposta més. Nosaltres apuntàrem diversos temes, però en especial remarcàrem la necessitat social i juvenil de comptar amb un espai propi, on els joves puguin acudir per crear xarxes socials, gestionar els seus projectes i generar o crear sense una intervenció directa de les institucions. Ens referim simplement a evitar que l’Ajuntament marqui les directrius concretes al jovent i puguin, per ells mateixos i en xarxa, generar dins un espai ofert per les institucions públiques.
Sebastià Vives
 • Heu fet alguna proposta més?
 • Formalment pareix poc, però significa molt, ja que engloba molts de camps. Dins un casal pots generar moltes activitats i aquesta és la nostra petició. Autogestió de tallers feministes i antiracistes, espais per lleure, zones d’estudi i biblioteca en horaris d’exàmens… Un edifici on els joves puguin donar-se i crear. També es podrien incloure punts d’informació juvenil per orientar els estudis o el treball, ja que hi ha molta gent desatesa en aquest aspecte i es troba molt perduda. La intenció seria crear tallers culturals i polítics; nosaltres evidentment ho defensem des d’una mirada d’esquerres. Una altra cosa que comentàrem també, i ara sortint un poc del tema del casal, era la necessitat de comptar amb una piscina municipal a Manacor. És una de les demandes que escollírem amb la intenció d’aprofitar la piscina que tenim i l’evident necessitat de molts de joves que no tenen l’oportunitat de traslladar-se a la costa a l’estiu. A més, podria convertir-se en un espai de socialització important pel jovent i Manacor. Poden semblar a vegades beneitures, però si es mira amb determinació, significa crear espais on els joves puguin crear i generar.
 • Fins ara, el departament ha iniciat alguns processos d’activació juvenil, però de moment, s’ha centrat en la salut emocional. Què en trobeu?
 • No ho criticam, ni de molt, però sí que pensam que la salut emocional no es pot tractar únicament des del caire individualitzat. No sols s’ha de treballar en teràpies individualitzades, sinó que és necessari un espai com un casal per descobrir i socialitzar en xarxa per aprofundir en la prevenció de la salut mental. Pot ser molt més enriquidor. Estem convençuts que la pèrdua d’estructures socials en el jovent és una de les causes d’aquests problemes emocionals. És necessari retrobar espais on socialitzar per crear i enfortir amistats per prevenir aquesta salut. La individualització ens ha portat això. Aquestes teràpies que proposen són posteriors, no són per pal.liar el problema real. És necessari consolidar els grups d’amics per evitar trobar-te sol en moments determinats. Reivindicam el punt social de l’amistat; pareix molt romàntic, però no ho és. Nosaltres entenem la salut emocional no sols dins l’aspecte psicològic, sinó en relació amb l’entorn social. El jove necessita fer-se des d’una mirada d’igual a igual. Quan tractem entre joves, ens aventurem i ens proposem reptes conjunts, i quan ho feim amb un adult, és fàcil caure dins el missatge de professor i alumne, i no és el mateix. És molt necessari trobar aquest espai pel jovent, i un departament de Joventut entenem que té la missió d’oferir-ho.
 • Com enteneu aquest espai que proposeu com a casal jove? Quins indrets o localitzacions heu pensat?
 • La intenció és que l’Ajuntament cedís o contractés a una sèrie de persones per treballar i gestionar l’espai. Amb un horari d’obertura, portin les claus i proporcionin totes les eines al jovent. A manera de guies, però sense marcar unes directius estanques. Entenem que és complicat, però pensam que és necessari per generar moviment associatiu. Tenim clar que ha de ser ubicat en la zona cèntrica de Manacor, no es pot considerar un espai social extern a l’entorn i ubicat als afores de la ciutat. Així i tot, encara no hem tractat tots aquests temes.
 • Entenem idò que esteu en negociacions per trobar aquest espai… A quin punt es troben els diàlegs amb l’Ajuntament?
 • Nosaltres ho vàrem demanar i ells ens van dir que intentarien fer-ho abans de finalitzar la legislatura. Redundaven molt en què es tractava d’un tema complicat i que no entrava directament dins els seus plans. No ens va quedar massa clar i, de llavors, no hem tornat a reunir-nos ni hem rebut cap classe d’informació per part del departament. La reunió va ser al mes de maig, abans de l’estiu, i de llavors ençà no ens han dit res més.
 • Fins on esteu disposats per aconseguir aquest casal juvenil?
 • Nosaltres tenim previst que, si el departament no du a terme el projecte del casal jove, l’associació “okuparà” un espai. Si l’Ajuntament no ens dóna el suport, considerem que hi ha altres vies completament legítimes i potser ocupem un espai públic. A nosaltres ens agradaria fer-ho conjuntament amb el suport de l’Ajuntament, però si no ens donen resposta a aquesta necessitat, sempre ens quedarà aquesta altra opció.

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba