ActualidadManacor

El Patronat dóna a conèixer les bases pels Foguerons de les Festes de Sant Antoni 2022

El Patronat de Sant Antoni de Manacor ja ha donat a conèixer les bases per participar dels Foguerons de les Festes de Sant Antoni 2022, i que, com indiquen al final de l’escrit… «El concurs es farà sempre i quan les mesures sanitàries ho permetin».

Passem a detallar-ho:

Respectant sempre la creativitat i la llibertat dels participants, el jurat qualificarà tenint en compte els punts següents:
Aclariment: les bases consideren que el fogueró és un muntatge de llenya ben compost a baix i a damunt diverses figures representatives de la festa.
1- Composició del fogueró (disposició de la llenya). Es valorarà el muntatge i les proporcions. Entenem que la llenya actualment és molt costosa i que s’hi poden fer muntatges. El jurat, per tant, valorarà més aquells foguerons que presentin una quantitat de llenya, tions, adequada a la dimensió del fogueró.

2- Referència a les festes de Sant Antoni, a les tradicions mallorquines i a la pagesia. S’han de valorar especialment els foguerons que representin alguna escena de la tradició mallorquina, o que tenguin un esperit crític vers el que ha passat en la societat manacorina durant el darrer any. Les figures que representin la colla de dimonis i sant Antoni de Manacor s’han de valorar més que qualsevol altre representació d’aquestes figures que divergesqui de la del poble.

3- Decoració artística, elaboració de les figures, detalls destacables i acabats del decorat.

4- Contingut de les gloses exposades. S’entén que les gloses han de ser crítiques, però mai ofensives per a qualsevol persona o col·lectiu. Les gloses tenen una estructura molt concreta (versos de 7 síl·labes, rima abba) i per tant s’ha de valorar que les exposades segueixin aquesta estructura el més fidelment possible.
Es valorarà positivament l’ortografia.

Es faran tres mencions especials a:

a- Les gloses més ben elaborades.
b- La llenya més ben presentada i col·locada.
c- La qualitat artística del fogueró.
Aquestes mencions s’otorgaran sempre que el jurat trobi que hi ha qualitat suficient.


Normes per al concurs de foguerons:
1- Cada apartat tendrà una valoració de 0 a 10, excepte l’apartat 3 que tendrà un valor de 0 a 20. La puntuació màxima que pot obtenir un fogueró és de 150 punts. La puntuació obtinguda de cada fogueró serà la suma de tots els punts obtinguts.
2- En cas d’empat, els membres del jurat decidiran quina és la forma de desfer-lo mitjançant deliberació.
Es tendrà en compte la puntuació obtinguda en el punt 3. En cas de desacord en la deliberació el president, que serà un dels tres membres del jurat, decidirà quin és l’ordre final

3- No es deixarà participar en el concurs cap fogueró que tengui temàtica insultant cap a una persona o col·lectiu.

4- Tots els objectes i les figures que formin part del fogueró en el moment de la visita del jurat hauran de ser cremats.

5- Les gloses s’han de lliurar en un document imprès en el moment de la visita del jurat al fogueró. El lliurament d’aquest document sumarà 10 punts a la puntuació del fogueró.

El fet de participar en el concurs implica l’acceptació de totes les bases i normes del concurs, així com els acords presos pel jurat, aquests seran inapel·lables.

El jurat estarà format per un president, un secretari (membre del Patronat de Sant Antoni, sense veu ni vot) i dos vocals. Els membres del jurat els triarà el Patronat de Sant Antoni i estaran relacionats amb el món
cultural manacorí en general.

Se farà, amb les dades aportades a la instància feta a l’ajuntament, un grup de WhatsApp per informar als fogueroners de la volta que fa el jurat. S’ha de tenir molt present que el mòbil que es deixi en la dita instància ha de ser el de la persona que serà al fogueró en el moment de la visita del jurat, no d’aquella que fa la inscripció del fogueró al concurs.

Els premis es notificaran a les xarxes socials del Patronat dia 16 mateix tan aviat com sigui possible.
Atenció: Els realitzadors dels foguerons, tant si participen al concurs com si no, tendran en compte la seguretat existent que envolta el fogueró, establint-ne un radi de seguretat al voltant. Es respectarà la ubicació i les dimensions que determinin les autoritats municipals.
Des de l’organització recomanam que s’usin materials no contaminants i/o reutilitzats a l’hora d’elaborar les figures dels foguerons.


El concurs es farà sempre i quan les mesures sanitàries ho permetin.

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba