Sin categoría

L’Ajuntament de Manacor baixa la tarifa de recollida de residus i bonifica encara més aquells ciutadans que separen els fems

La tarifa reduïda de residus s’abarateix un 21% i s’amplia enguany també als  habitatges ubicats en sòl rústic 

L’Ajuntament de Manacor ha començat a aplicar aquest gener de 2021 una baixada dels preus de la  taxa de recollida i tractament de residus per als veïns del municipi. L’equip de govern ha apostat per una baixada del 21% de mitjana en les tarifes reduïdes (aquelles en què els ciutadans es  comprometen a fer una separació de residus i un reciclatge correctes i que permeten l’accés  d’inspectors de l’Ajuntament per a comprovar-ho), i d’un 4% en les tarifes ordinàries. «Apostam per  una taxa viva que es modifica i canvia segons la situació», ha explicat el delegat de Medi Ambient,  Sebastià Llodrà, en roda de premsa. D’aquesta manera, si el 2019 la taxa tenia un cost de 145 euros  per al propietari d’un habitatge en sòl urbà, a partir de 2020 en què ja es va començar a aplicar una  tarifa reduïda diferenciada per a aquelles persones que es comprometen a separar i reciclar  correctament els residus pagaven 138 euros davant els 176 euros de la tarifa ordinària. Aquest 2021  tots els epígrafs es redueixen donant resposta a la situació econòmica actual i la taxa per a un  habitatge en sòl urbà passa a ser de 169 euros i de 114 euros la reduïda, el que significa que els que  s’hi acullen s’estalvien 55 euros.  

El delegat de Medi Ambient i Mobilitat ha manifestat la voluntat de carregar el cost del tractament  de residus amb una major proporció als immobles que no es comprometin amb la separació i el  reciclatge de residus, per així complir amb el principi de qui contamina paga. Per tant, d’acord amb  aquesta premissa i per incentivar més la correcta separació de residus s’ha imputat un major cost de  tractament a qui no recicla. «L’objectiu és reduir el contenidor gris a la mínima expressió», ha  assegurat Llodrà.  

Una altra de les novetats d’aquest 2021 és també que la possibilitat d’acollir-se a la tarifa reduïda  s’amplia també als habitatges ubicats en sòl rústic, exclosos fins ara d’aquesta bonificació. «Aquest  2021 tothom ja es pot acollir a la tarifa reduïda: habitatges, habitatges en rústic, comerços,  restaurants, supermercats, establiments turístics…», ha insistit Llodrà.  

La taxa de fems cobreix el cost del servei de recollida i tractament de residus i «és viva perquè es  pot anar modificant en funció dels canvis d’aquest cost», ha explicat la delegada d’Hisenda, Maria  Antònia Truyols, qui ha recordat que ja des de 2020 els ciutadans de Manacor es podien acollir a la  tarifa reduïda de fems i estalviar així una part del cost. Truyols ha apuntat que l’Ajuntament de  Manacor «ha fet els deures en tant que la Llei de residus marca que aquells ajuntaments que no  reciclin bé a partir del juliol de 2021 se’ls aplicarà un cànon de residus». «Manacor s’ha avançat i  hem fet la feina abans», ha dit.  

El servei de recollida de residus té un cost de 2.321.678 euros cada any. L’any 2020 ha estat marcat  per la Covid-19. L’aturada econòmica, les restriccions en la mobilitat i en l’obertura d’activitats  econòmiques, principalment lligades al turisme, ha provocat una reducció important en la generació de residus (fracció de rebuig) i en finalitzar 2020 s’ha generat de l’ordre del 17% menys de la  quantitat esperada. De cara a 2021, s’espera un increment de la generació però per davall del que es  va preveure per a 2020, de manera que s’estima una producció de 21.700 tones de residus de la  fracció de rebuig, que va destinat a la incineració. La nova tarifa de tractament de residus sòlids 

urbans aprovada pel Consell de Mallorca (111,20 euros més IVA) és una davallada important del  cost per tona de residus destinat a incineració. Aquesta reducció s’ha de repercutir en el cost de la  taxa municipal de residus.  

Com adherir-se 

Tots aquells ciutadans que desitgin acollir-se a la tarifa reduïda de residus tenen fins el 28 de febrer  per fer-ho. Els interessats han de presentar una sol·licitud al registre de l’Ajuntament de Manacor, a  qualsevol de les oficines municipals dels demés nuclis de població del terme o mitjançant la Seu  Electrònica. Sebastià Llodrà ha informat que s’habilitarà un punt d’atenció específic per a aquest  assumpte a la planta baixa de l’Ajuntament de Manacor. 

El 2020 es varen registrar unes 4.500 adhesions a la tarifa reduïda en període ordinari, el que  representa un 20% dels que ho podien sol·licitar, i s’han rebut altres 1.000 adhesions durant la resta  de l’any. Aquest 2021 l’objectiu és arribar al 40% i s’esperen unes 4.500 noves adhesions més que  permetrien arribar als voltants dels 10.000 sol·licitants, ha explicat el tècnic de Medi Ambient de  l’Ajuntament de Manacor, Antoni Pasqual. 

Així mateix, el departament de Medi Ambient també ha elaborat un vídeo informatiu, que es  complementa amb la pàgina web www.residusmanacor.cat

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba