ActualidadOpinió

«Radical jo?», per Jordi Caldentey

-Jordi, un dia hem de xerrar.
-Què hi ha de nou, l’amo En Miquel?
-M’has de dir què voleu es radicals.
-Radical jo? De què és que me trobau radical?
-D’això des nacionalisme i s’independència i tot això.
-Vos ho puc dir ara mateix:
-Suposau que vós mateix feis feina a qualque empresa per mil euros cada mes. Suposau que, a s’hora de cobrar, dia 30, aquesta empresa, en lloc d’ingressar-vos en es banc sa paga que vos pertoca, no: envia sa vostra paga a una gestoria que fa i desfà amb sa paga vostra i des vostros companys de feina. Suposau també que aquesta gestoria, des mil euros que són ben vostros, perquè els vos heu guanyats, vos n’ingressa cinc-cents a sa vostra llibreta perquè vós pugueu anar passant es dia a dia. Però, es altres cinc-cents, els administra ella a una bossa comuna. Es dia que un obrer de s’empresa té un imprevist, per exemple cridar un picapedrer perquè li arregli una gotera, o pagar una multa de trànsit, o fer-se unes ulleres perquè no hi veu bé, aquest dia, s’obrer ha d’anar a demanar a sa gestoria (per favor!) que li pagui aquell imprevist. I sa gestoria, que fa i desfà així com li convé, diu a cada obrer sí o no segons com ella troba.
-A vós vos agradaria gaire fer feina amb aquestes condicions? Vós comandaríeu dins ca vostra d’aquesta manera?
-No, pots pensar!
-Per vós esser l’amo de sa vostra vida sa paga tocaria anar directa de s’empresa a sa vostra butxaca. Sense passar per sa gestoria. Es qui toca decidir què fa amb sa vostra paga sou vós mateix. I que cada obrer que fa feina amb vós a sa mateixa empresa, ben igual. Que cadascú faci un racó per si un dia té un imprevist. O que vagi de net a net si és un mans foradades.

Amb aquesta conversa que vaig tenir ja fa estona, crec que vaig resumir què és (o què tocaria esser) el mallorquinisme polític. Aquesta situació, de comandar la seva butxaca, la tenen més o manco els bascos i Navarra. I, en certes coses, també les Canàries, que no paguen IVA i que reben unes bones compensacions de l’Estat en transport pel fet d’esser unes illes. I no per això passa cap tragèdia, ni res d’“España se rompe” ni s’esbocina l’Estat, ni vol dir tampoc que els bascos ni els navarresos ni els canaris tenguin gens de ràbia ni gens de tírria ni una mica contra la gent castellana ni contra ningú. Convé aclarir-ho perquè n’hi ha que es pensen que el mallorquinisme polític només cerca brega i ronya per gratar. No. El mallorquinisme voldria, simplement, tornar a la situació natural que va tenir Mallorca amb el seu Regne sobirà durant cinc segles, de quan el rei En Jaume la va prendre als moros, l’any 1229, fins que el rei Felip V, el 1715, ens va abolir la sobirania i ens va reduir a una simple província fermada a l’estaqueta de les lleis castellanes. Durant aquells cinc-cents anys, no ens feia els comptes ningú, maldament compartíssim rei amb altres regions, de totd’una amb Catalunya i València, dins la Corona d’Aragó, i més envant, dins la Monarquia Hispànica, amb Navarra, Castella, i una temporada amb Portugal i tot.
No pot esser que tot quant paga Mallorca en imposts se’n vagi cap a Madrid i només torni cap aquí la part que l’Estat vol, segons les seves polítiques, prioritats i quimeres. No pot esser que allà tudin una milionada de por en AVEs, qualcun dels quals fa trajectes de buit, i que llavors aquí no puguem, per exemple, acabar la mica de trenet d’Artà. O que hàgim de pagar la benzina més cara de tot l’Estat i que llavors el Govern d’aquí hagi d’anar a Madrid a plorar de genollons a suplicar doblers perquè els nostres hospitals i les nostres escoles tenguin els equipaments necessaris i així com toca.
Voler la sobirania de Mallorca, per tant, no és estar contra res ni contra ningú. És voler tornar democràticament a la nostra situació històrica tradicional, maldament ens l’hagin amagada a escola. Si això és esser radical, som radical. Si això és esser bon al·lot, som bon al·lot.

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba