Acadèmies i formació

e-fluxalia

Ronda de Felanitx, 32 - Manacor Tel. 971 55 22 41
C/ de s'Aigo, 15 - Felanitx Tel. 971 58 27 13

Web: http://efluxalia.es

Global Centre d'Estudis

C/ Pep Fuster,1 Baixos · Manacor 07500

Telf. 971 844 989

Fax. 971 844 989

Web: http://globalmanacor.com